„Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji wodociągowych i kubaturowych realizowanych przez ŁSI sp. z o.o.”
Dodano: 16-08-2018 w kategorii: Usługi. Dodane przez: Magdalena Kaniewska-Jędrzejczak.

„Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji wodociągowych i kubaturowych realizowanych przez ŁSI sp. z o.o.”

„Przebudowa dachu, wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych wraz z osuszeniem piwnicy i parteru – klatka A pod względem p.poż. budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi”
Dodano: 14-08-2018 w kategorii: Roboty budowlane.

„Przebudowa dachu, wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych wraz z osuszeniem piwnicy i parteru – klatka A pod względem p.poż. budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi”

Dialog techniczny dla postępowania pn. "Ekspertyza techniczna pt.: "Ocena stanu technicznego rurociągu tranzytowego Ø 800 mm na odcinku SUW Tomaszów Mazowiecki-SUW i Pompownia Wody Rokiciny".
Dodano: 26-07-2018 w kategorii: Dialog Techniczny.

Dialog techniczny dla postępowania pn. "Ekspertyza techniczna pt.: "Ocena stanu technicznego rurociągu tranzytowego Ø 800 mm na odcinku SUW Tomaszów Mazowiecki-SUW i Pompownia Wody Rokiciny".

„Modernizacja wodociągów w obrębie skrzyżowań w ul. Tuwima – Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Dowborczyków na odcinku od ul. Tuwima do posesji przy ul. Dowborczyków 3 w Łodzi”
Dodano: 05-07-2018 w kategorii: Roboty budowlane.

„Modernizacja wodociągów w obrębie skrzyżowań w ul. Tuwima – Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Dowborczyków na odcinku od ul. Tuwima do posesji przy ul. Dowborczyków 3 w Łodzi”

„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i remontu konserwatorskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego położonego przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi”
Dodano: 03-07-2018 w kategorii: Roboty budowlane.

„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i remontu konserwatorskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego położonego przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi”

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler