Likwidacja zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi
Dodano: 24-03-2020 w kategorii: Roboty budowlane. Dodane przez: Dorota Pajerska.

„Likwidacja zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi”

BZU.2291.17.20

Opracowanie kompleksowych projektów budowlanych wykonawczych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ulicy Kolumny w Łodzi
Dodano: 20-03-2020 w kategorii: Usługi.

Opracowanie kompleksowych projektów budowlanych wykonawczych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ulicy Kolumny w Łodzi

Przebudowa wodociągu w ul. Wodnej w Łodzi, na odcinku od ul. Tuwima do magistrali wodociągowej w al. Piłsudskiego, wraz z przyłączami wodociągowymi i usługą pełnienia nadzoru autorskiego
Dodano: 19-03-2020 w kategorii: Roboty budowlane.

Przebudowa wodociągu w ul. Wodnej w Łodzi, na odcinku od ul. Tuwima do magistrali wodociągowej w al. Piłsudskiego, wraz z przyłączami wodociągowymi i usługą pełnienia nadzoru autorskiego.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI Sp. z o. o. w latach 2020-2024 ETAP 1
Dodano: 16-03-2020 w kategorii: Usługi.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI Sp. z o. o. w latach 2020-2024 ETAP 1

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwum, pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń technicznych Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. znajdujących się przy ul. Wólczańskiej 17
Dodano: 06-03-2020 w kategorii: Usługi.

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwum, pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń technicznych Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. znajdujących się przy ul. Wólczańskiej 17

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler