Zakup 9 podwodnych agregatów pompowych dla Wydziału Produkcji Wody - Łódź oraz 2 pomp do ścieków dla Wydziału Sieci Kanalizacyjnej
Dodano: 13-07-2020 w kategorii: Dostawy.

Zakup 9 podwodnych agregatów pompowych dla Wydziału Produkcji Wody - Łódź oraz 2 pomp do ścieków dla Wydziału Sieci Kanalizacyjnej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Młynek w Łodzi – etap II wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego
Dodano: 07-07-2020 w kategorii: Roboty budowlane.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Młynek w Łodzi - etap II wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Próchnika na odcinku od ul. Lipowej do ul. Żeromskiego w Łodzi
Dodano: 06-07-2020 w kategorii: Roboty budowlane.

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Próchnika na odcinku od ul. Lipowej do ul. Żeromskiego w Łodzi

„Przebudowa ul. Zarzewskiej na odc. od ul. Praskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z prawem opcji w zakresie wykonania konstrukcji jezdni na całej szerokości ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Praskiej zgodnie z pismem ZDiT – znak: ZDiT-EE.50210.1.57.2020 dnia 17.02.2020 r. (w trybie wybuduj) oraz przebudowa wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Rzgowskiej (w trybie wybuduj)”
Dodano: 29-06-2020 w kategorii: Roboty budowlane.

„Przebudowa ul. Zarzewskiej na odc. od ul. Praskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z prawem opcji w zakresie wykonania konstrukcji jezdni na całej szerokości ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Praskiej zgodnie z pismem ZDiT – znak: ZDiT-EE.50210.1.57.2020 dnia 17.02.2020 r. (w trybie wybuduj) oraz przebudowa wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Rzgowskiej (w trybie wybuduj)”

Budowa sieci wodociągowej w ul. Dzikich Pól w Łodzi
Dodano: 26-06-2020 w kategorii: Roboty budowlane.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Dzikich Pól w Łodzi

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler