Wykonanie Koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacji istniejących obiektów Pompowni Wody Chojny
Dodano: 20-11-2019 w kategorii: Usługi.

Wykonanie Koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacji istniejących obiektów Pompowni Wody Chojny

Przebudowa punktów pomiarowych nr: 101/201, 102, 105, 113, 204, 118/218 na terenie miasta Łodzi BZU.2291.45.19
Dodano: 12-11-2019 w kategorii: Roboty budowlane.

„Przebudowa punktów pomiarowych nr: 101/201, 102, 105, 113, 204, 118/218 na terenie miasta Łodzi”

BZU.2291.45.19

Badanie sprawozdania finansowego Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. za lata 2019 - 2020
Dodano: 08-11-2019 w kategorii: Usługi.

Badanie sprawozdania finansowego Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. za lata 2019 - 2020

Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych w ul. Rokicińskiej, w zlewni kolektora V, osiedlu Helenówek, ul. Listopadowej, ul. Tadeusza i ul. Krzeptowskiego z podziałem na części
Dodano: 31-10-2019 w kategorii: Usługi.

Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych w ul. Rokicińskiej, w zlewni kolektora V, osiedlu Helenówek, ul. Listopadowej, ul. Tadeusza i ul. Krzeptowskiego z podziałem na części

BZU.2291.39.19 Wyłonienie Operatora współpracującego w zakresie pozwalającym na określenie pożądanych funkcji, a następnie ich wdrożenie z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego w nieruchomościach zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28.
Dodano: 04-10-2019 w kategorii: Dialog Techniczny.

BZU.2291.39.19 Wyłonienie Operatora współpracującego w zakresie pozwalającym na określenie pożądanych funkcji, a następnie ich wdrożenie z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego w nieruchomościach zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28.

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler