Audyt podatkowy za rok 2019
Dodano: 19-02-2020 w kategorii: Usługi.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 21.02.2020r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 25.02.2020r.

Załącznik nr 1 do umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

unieważnienie postępowania

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Termin składania ofert: 27.02.2020r, godz. 11:30

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 02.03.2020r., godz. 11:30

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr wpisu

Udostępniający:
Wytwarzający:
Czas udostępnienia:
2020-05-21 10:12:09
Czas wytworzenia:
2020-02-19 13:54:59

Historia zmian

Data Zakres Kto
2020-05-21 10:12:09
8 dni temu
metadane Dorota Pajerska
2020-05-21 09:34:51
8 dni temu
metadane Dorota Pajerska
2020-03-17 11:53:52
2 miesiące temu
metadane Sylwia Muras
2020-03-02 13:28:34
2 miesiące temu
metadane Sylwia Muras
2020-02-25 13:28:23
3 miesiące temu
metadane Sylwia Muras
2020-02-21 10:22:55
3 miesiące temu
metadane Sylwia Muras
2020-02-20 10:56:59
3 miesiące temu
metadane Sylwia Muras
2020-02-19 14:19:07
3 miesiące temu
metadane wstęp treść Sylwia Muras
2020-02-19 13:56:59
3 miesiące temu
metadane wstęp treść Sylwia Muras
2020-02-19 13:56:20
3 miesiące temu
metadane wstęp treść Sylwia Muras
2020-02-19 13:54:59
3 miesiące temu
metadane tytuł wstęp treść Sylwia Muras
2020-02-19 13:54:59
3 miesiące temu
utworzenie


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler