Badanie sprawozdania finansowego Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. za lata 2019 - 2020
Dodano: 08-11-2019 w kategorii: Usługi.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt umowy

Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych

załączniki w wersji edytowalnej

Termin składania ofert 18.11.2019r. godz. 11:30

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Wybór oferty

Rejestr wpisu

Udostępniający:
Wytwarzający:
Czas udostępnienia:
2019-12-17 12:22:44
Czas wytworzenia:
2019-11-08 14:39:51

Historia zmian

Data Zakres Kto
2019-12-17 12:22:44
miesiąc temu
metadane Magdalena Kaniewska-Jędrzejczak
2019-11-18 13:34:52
2 miesiące temu
metadane
2019-11-08 14:39:51
2 miesiące temu
metadane tytuł wstęp treść
2019-11-08 14:39:51
2 miesiące temu
utworzenie


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler