Oferty pracy
Dodano: 08-12-2014 w kategorii: Oferty pracy. Dodane przez: Michał Tomczyk.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. prowadzi nabór na stanowiska:

1. Młodszy/Starszy Specjalista ds Organizacyjnych - nabór trwa do 22.09.2021 r.

2. Młodszy/Starszy Specjalista/Ekspert ds. Utrzymania Infrastruktury IT - nabór trwa do 20.09.2021 r.


Dokumenty aplikacyjne nie przypisane do konkretnego naboru zgodnie z obowiązującą procedurą zostaną zniszczone.                                    

                                Wzór klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. Wólczańskiej 17, 90-731 Łódź) moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko .......................................................................  
Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji znajdującą się na stronie internetowej www.lsi.lodz.pl w zakładce kariera.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

                       ...............................................

                   (data i podpis kandydata do  pracy)

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1)     w związku z prowadzonymi naborami Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.;

2)   Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pan Krzysztof Radecki. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się przez Internet pisząc na adres e-mail: daneosobowe@lsi.lodz.pl lub listownie na adres: Łódzka Spółka Infrastrukturalna
sp. z o.o., ul. Wólczańska 17, 90-731 Łódź;

3)    Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody;

4)   Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, dokumenty ofertowe złożone w toku rekrutacji i niewykorzystane zostaną zniszczone komisyjnie, w terminie do 5 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu z naboru, w przypadku zatrudnienia przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

5)    Pani / Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: daneosobowe@lsi.lodz.pl;

6)    Pani / Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7)    podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Rejestr wpisu

Udostępniający:
Michał Tomczyk
Wytwarzający:
Michał Tomczyk
Czas udostępnienia:
2021-09-14 08:18:17
Czas wytworzenia:
2014-12-08 00:00:00

Historia zmian

Data Zakres Kto
2021-09-14 08:18:17
2 dni temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2021-09-03 07:33:25
13 dni temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2021-08-04 09:57:12
miesiąc temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2021-08-04 08:51:19
miesiąc temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2021-06-28 08:44:33
2 miesiące temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2021-06-22 10:44:04
2 miesiące temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2021-06-22 10:38:37
2 miesiące temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2021-06-22 10:36:08
2 miesiące temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2021-06-22 10:29:14
2 miesiące temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2021-05-20 14:49:11
3 miesiące temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2021-05-18 10:41:35
3 miesiące temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2021-05-18 10:08:42
3 miesiące temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2021-05-17 07:54:48
3 miesiące temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2021-05-05 09:17:10
4 miesiące temu
metadane wstęp treść Krzysztof Piotrowski
2021-04-20 13:36:55
4 miesiące temu
metadane wstęp treść Krzysztof Piotrowski
2021-04-20 13:36:15
4 miesiące temu
metadane wstęp treść Krzysztof Piotrowski
2021-04-20 13:32:20
4 miesiące temu
metadane wstęp treść Krzysztof Piotrowski
2021-04-19 13:10:35
4 miesiące temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-04-02 08:01:43
5 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-04-02 07:57:57
5 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-03-22 08:41:35
5 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-03-17 14:09:13
5 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-03-16 12:37:51
6 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-03-16 09:46:44
6 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-03-15 11:59:28
6 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-03-04 11:49:56
6 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-03-04 11:26:21
6 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-03-04 09:55:35
6 miesięcy temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2021-03-04 09:53:42
6 miesięcy temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2021-03-01 13:26:05
6 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-03-01 11:51:18
6 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-03-01 07:17:19
6 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-02-18 09:55:45
6 miesięcy temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2021-02-17 14:35:15
6 miesięcy temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2021-02-02 12:33:27
7 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-01-27 10:17:21
7 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-01-26 10:52:03
7 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-01-20 12:34:40
7 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-01-20 08:20:34
7 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-01-20 08:20:06
7 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-01-19 09:09:35
7 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-01-19 09:08:38
7 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-01-18 10:21:24
7 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2021-01-13 14:44:51
8 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-12-21 14:59:41
8 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-12-18 07:28:35
8 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-12-18 07:27:49
8 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-12-07 10:45:36
9 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-12-07 10:42:37
9 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-12-07 10:38:02
9 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-12-07 10:37:48
9 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-11-27 13:44:41
9 miesięcy temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2020-11-27 13:44:20
9 miesięcy temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2020-11-27 13:44:02
9 miesięcy temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2020-11-16 06:48:22
10 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-10-28 12:04:43
10 miesięcy temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2020-10-21 08:30:39
10 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-10-08 13:12:19
11 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-10-01 11:00:43
11 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-09-22 08:31:35
11 miesięcy temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-09-14 09:48:07
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-09-10 09:06:47
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-09-07 08:28:56
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-08-31 13:45:50
rok temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2020-08-31 13:43:53
rok temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2020-08-31 13:38:17
rok temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2020-08-31 13:36:51
rok temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2020-08-31 13:34:59
rok temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2020-08-31 13:11:36
rok temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2020-08-31 13:10:16
rok temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2020-08-28 14:25:39
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-08-26 07:58:12
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-08-21 14:56:24
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-08-13 13:39:11
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-08-13 13:38:57
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-08-13 13:36:53
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-08-13 13:35:23
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-08-13 09:13:56
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-08-13 09:11:27
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-08-10 13:42:23
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-08-10 07:05:57
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-07-29 10:45:30
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-07-24 11:10:43
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-07-24 11:10:33
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-07-20 07:43:07
rok temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2020-07-17 07:47:52
rok temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2020-07-17 07:46:18
rok temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2020-07-14 08:44:54
rok temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2020-07-13 07:24:57
rok temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2020-06-23 07:08:03
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-06-17 13:30:52
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-06-16 09:30:43
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-06-16 08:38:49
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-06-02 09:35:33
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-06-01 10:30:46
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-04-01 10:25:19
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-03-20 11:21:57
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-03-03 08:44:13
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-02-14 07:51:55
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-02-14 07:48:03
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-01-28 07:21:41
rok temu
metadane wstęp treść Agnieszka Janiak
2020-01-20 13:22:23
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2020-01-02 08:38:16
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2019-12-19 15:22:45
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2019-12-05 11:23:38
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2019-12-02 15:01:01
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2019-12-02 14:57:35
rok temu
metadane wstęp treść Edyta Sobczyk
2019-12-02 13:27:59
rok temu
metadane wstęp treść
2019-11-19 09:04:12
rok temu
metadane wstęp treść
2019-11-18 09:16:21
rok temu
metadane wstęp treść
2019-11-18 09:15:28
rok temu
metadane wstęp treść
2019-11-05 08:20:09
rok temu
metadane wstęp treść
2019-11-05 08:17:08
rok temu
metadane wstęp treść
2019-11-01 09:15:57
rok temu
metadane wstęp treść
2019-10-31 11:28:14
rok temu
metadane wstęp treść
2019-10-21 07:32:30
rok temu
metadane wstęp treść
2019-10-17 09:27:57
rok temu
metadane wstęp treść
2019-10-16 10:39:01
rok temu
metadane wstęp treść
2019-10-11 15:04:41
rok temu
metadane wstęp treść
2019-10-09 12:17:12
rok temu
metadane wstęp treść
2019-10-08 14:31:00
rok temu
metadane wstęp treść
2019-10-07 10:41:48
rok temu
metadane wstęp treść
2019-10-07 10:25:21
rok temu
metadane wstęp treść
2019-10-01 11:30:46
rok temu
metadane wstęp treść
2019-10-01 11:28:57
rok temu
metadane wstęp treść
2019-09-30 14:46:02
rok temu
metadane wstęp treść
2019-09-30 14:40:07
rok temu
metadane wstęp treść
2019-09-26 12:15:18
rok temu
metadane wstęp treść
2019-09-20 09:28:11
rok temu
metadane wstęp treść
2019-09-17 08:51:14
rok temu
metadane wstęp treść
2019-09-17 08:50:47
rok temu
metadane wstęp treść
2019-09-16 11:42:20
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-09-16 11:38:40
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-09-16 11:36:42
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-09-16 11:33:48
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-09-16 11:31:51
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-09-16 11:30:29
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-09-16 11:29:16
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-09-06 13:15:44
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-09-06 13:12:42
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-09-06 13:04:29
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-09-05 09:44:09
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-09-05 09:42:58
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-09-05 09:39:40
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-08-28 07:42:57
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-08-28 07:41:52
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-08-26 10:43:48
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-08-26 10:42:38
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-08-13 15:24:42
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-08-13 08:16:13
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-08-07 12:30:39
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-08-07 12:28:05
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-08-07 12:22:50
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-08-07 12:19:14
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-08-07 12:16:37
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-08-07 12:10:56
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-08-07 12:09:24
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-08-05 14:28:19
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-08-01 12:54:46
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-08-01 07:36:57
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-08-01 07:36:17
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-07-23 09:35:15
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-07-23 09:34:27
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-07-12 12:34:32
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-07-12 12:33:49
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-07-01 14:52:48
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-06-28 09:39:27
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-05-27 07:05:56
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-05-27 07:05:41
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-05-27 07:05:12
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-05-01 12:05:25
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-04-26 14:00:34
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-04-25 07:39:38
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-04-10 14:31:23
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-04-02 07:07:27
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-04-01 10:16:44
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-04-01 10:16:30
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-04-01 10:16:11
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-03-25 12:26:31
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-03-18 12:48:14
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-03-15 08:24:08
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-03-15 08:23:13
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-02-21 14:38:25
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-02-18 08:03:47
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-02-04 07:26:10
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-02-04 07:22:07
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-02-01 13:33:30
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-01-29 13:04:36
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-01-25 11:06:41
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-01-25 11:04:14
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-01-25 10:59:26
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-01-23 12:48:00
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-01-21 07:25:34
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-01-11 14:41:31
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-01-11 12:01:31
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-01-10 10:31:59
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-01-08 14:28:31
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-01-08 14:28:17
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-01-08 14:11:51
2 lata temu
metadane wstęp treść
2019-01-03 11:40:00
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-12-28 09:03:58
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-12-21 07:50:41
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-12-21 07:16:21
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-12-20 14:52:57
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-12-20 08:12:48
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-12-19 08:38:21
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-12-18 10:44:51
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-12-18 10:42:09
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-12-18 10:29:50
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-12-10 07:46:34
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-12-07 13:12:17
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-11-16 11:27:10
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-10-17 08:15:33
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-10-01 07:11:21
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-09-19 09:01:13
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-09-18 13:42:36
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-09-17 07:48:15
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-09-03 07:29:21
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-08-27 08:22:56
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-08-21 11:20:12
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-08-21 11:19:53
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-08-21 11:19:15
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-08-21 11:18:39
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-08-21 11:18:25
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-08-21 11:17:50
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-08-20 14:56:25
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-08-20 12:39:00
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-08-17 08:06:53
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-08-17 08:05:53
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-07-31 12:11:29
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-07-26 09:14:10
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-07-26 09:09:32
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-07-20 14:56:20
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-07-16 07:17:15
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-07-03 08:37:07
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-06-29 12:14:47
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-06-26 07:11:44
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-06-15 14:58:51
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-06-14 08:48:37
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-06-13 12:45:08
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-06-11 07:03:30
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-06-08 14:55:25
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-06-08 14:53:52
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-06-08 07:30:24
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-06-07 14:10:54
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-06-07 08:20:57
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-06-07 08:20:45
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-06-07 08:20:28
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-06-07 08:20:13
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-06-07 08:20:01
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-06-07 08:19:51
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-06-07 07:34:12
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-28 17:15:57
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-25 07:45:05
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-25 07:20:40
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-24 15:22:06
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-24 15:21:52
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-24 15:21:37
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-24 15:20:45
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-24 13:41:27
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-24 13:32:59
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-24 13:32:14
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-24 13:31:30
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-21 12:18:05
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-21 12:17:34
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-21 12:17:19
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-21 11:26:32
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-18 11:29:50
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-14 13:23:10
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-14 07:35:11
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-11 09:29:46
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-11 09:23:39
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-11 09:22:54
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-11 09:21:49
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-05-11 09:19:08
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-04-26 07:35:36
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-04-20 14:50:18
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-04-13 08:11:03
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-04-04 13:55:51
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-03-30 12:53:02
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-03-29 13:30:19
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-03-29 13:25:43
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-03-26 13:56:53
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-03-26 07:33:20
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-03-21 07:33:54
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-03-12 07:56:40
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-03-12 07:33:19
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-03-09 13:15:47
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-03-08 13:36:33
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-03-01 14:55:02
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-03-01 07:59:54
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-02-19 11:46:39
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-02-13 07:15:08
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-02-12 07:39:39
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-02-08 08:51:12
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-02-08 08:49:26
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-02-08 08:49:02
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-02-06 07:01:23
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-01-31 10:05:14
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-01-25 07:16:47
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-01-19 10:58:00
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-01-18 09:28:46
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-01-16 13:14:56
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-01-15 07:46:35
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-01-05 12:45:38
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-01-05 12:13:17
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-01-05 12:12:05
3 lata temu
metadane wstęp treść
2018-01-05 08:45:22
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-12-29 15:55:03
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-12-22 12:28:59
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-12-22 12:28:31
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-12-22 11:29:54
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-12-22 11:28:36
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-12-22 11:28:16
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-12-22 11:27:46
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-12-22 11:27:09
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-12-14 14:02:16
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-12-14 14:00:27
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-12-01 14:38:10
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-11-16 08:46:11
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-11-16 08:46:01
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-11-16 08:45:39
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-11-16 08:44:50
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-11-15 08:35:25
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-11-15 08:34:48
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-11-07 10:05:50
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-11-03 12:44:18
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-11-03 08:31:40
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-10-19 09:22:25
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-10-16 11:51:36
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-10-16 11:50:03
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-10-16 11:47:44
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-10-16 11:46:25
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-10-16 11:45:14
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-10-16 11:44:21
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-10-16 11:38:50
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-10-04 07:16:26
3 lata temu
metadane wstęp treść
2017-09-15 07:39:18
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-09-11 11:43:12
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-09-05 10:56:35
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-08-18 14:10:37
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-08-16 11:17:02
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-08-16 11:16:32
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-08-16 11:15:38
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-08-16 11:11:45
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-08-11 13:02:04
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-08-11 13:01:53
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-08-11 13:00:19
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-07-11 12:37:43
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-07-11 12:36:45
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-06-20 09:35:59
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-06-12 13:27:18
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-06-12 09:15:21
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-06-07 08:31:33
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-05-26 09:47:50
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-05-26 09:46:32
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-05-16 08:09:12
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-05-15 13:12:12
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-05-15 13:11:53
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-05-15 13:10:51
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-05-15 13:09:55
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-04-24 14:29:32
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-04-24 14:28:31
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-04-18 08:30:48
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-04-11 08:30:15
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-04-11 08:29:36
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-03-22 13:34:01
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-03-22 10:27:01
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-03-20 07:37:12
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-03-20 07:35:07
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-03-15 07:59:50
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-03-01 07:29:12
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-02-21 11:01:57
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-02-20 14:27:12
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-02-20 14:26:53
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-02-20 14:26:26
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-02-02 11:31:48
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-02-02 11:27:36
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-02-01 07:19:52
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-02-01 07:19:29
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-02-01 07:19:12
4 lata temu
metadane wstęp treść
2017-02-01 07:18:32
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-11-14 07:43:30
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-11-07 08:58:57
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-10-28 14:33:41
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-10-24 07:47:03
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-10-17 12:19:26
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-10-17 12:16:22
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-10-12 08:10:46
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-10-11 09:37:50
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-10-11 09:37:32
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-10-11 09:37:14
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-10-11 09:36:41
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-10-11 09:35:56
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-10-11 09:35:27
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-10-11 09:34:13
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-10-11 09:33:35
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-09-28 12:04:44
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-09-26 08:14:24
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-09-22 09:05:13
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-09-22 09:04:32
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-09-19 08:54:14
4 lata temu
metadane wstęp treść
2016-08-23 08:08:38
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-08-23 08:08:02
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-07-22 14:52:38
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-07-22 14:50:15
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-07-01 08:06:31
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-06-29 07:52:37
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-06-27 11:50:14
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-06-17 14:28:17
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-06-17 14:27:04
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-06-17 14:25:33
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-06-17 14:23:16
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-06-17 14:20:12
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-06-06 08:25:17
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-06-06 08:24:33
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-06-06 08:24:25
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-06-06 08:23:12
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-06-06 08:20:27
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-06-06 08:19:44
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-06-06 08:17:01
5 lat temu
metadane
2016-06-06 08:14:37
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-05-23 12:13:49
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-05-23 09:18:54
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-04-29 08:41:12
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-04-14 15:05:21
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-04-14 15:04:55
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-04-01 07:48:03
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-03-21 07:47:25
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-03-15 08:56:58
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-03-14 09:35:44
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-03-03 13:44:11
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-03-01 13:48:11
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-02-22 15:54:09
5 lat temu
metadane wstęp treść Błażej Marciniak
2016-02-22 15:53:49
5 lat temu
metadane wstęp treść Błażej Marciniak
2016-02-16 14:49:55
5 lat temu
metadane wstęp treść
2016-01-20 06:54:35
5 lat temu
metadane wstęp treść
2015-12-09 10:58:17
5 lat temu
metadane wstęp treść Michał Tomczyk
2015-12-09 10:57:50
5 lat temu
metadane wstęp treść Michał Tomczyk
2015-11-16 09:51:14
5 lat temu
metadane wstęp treść Michał Tomczyk
2015-11-02 10:14:16
5 lat temu
metadane wstęp treść Michał Tomczyk
2015-10-23 08:28:21
5 lat temu
metadane wstęp treść
2015-10-21 09:27:57
5 lat temu
metadane wstęp treść
2015-10-13 14:59:37
5 lat temu
metadane wstęp treść Michał Tomczyk
2015-10-13 14:57:44
5 lat temu
metadane wstęp treść Michał Tomczyk
2015-09-01 09:05:02
6 lat temu
metadane wstęp treść Michał Tomczyk
2015-08-11 11:07:07
6 lat temu
metadane wstęp treść Michał Tomczyk
2015-08-11 11:06:13
6 lat temu
metadane wstęp treść Michał Tomczyk
2015-05-25 11:20:59
6 lat temu
metadane wstęp treść Michał Tomczyk
2015-05-18 13:01:11
6 lat temu
metadane wstęp treść
2015-05-12 09:50:20
6 lat temu
metadane wstęp treść
2015-05-12 09:49:25
6 lat temu
metadane wstęp treść
2015-05-07 12:28:11
6 lat temu
metadane wstęp treść
2015-05-06 14:39:01
6 lat temu
metadane
2015-05-06 14:38:53
6 lat temu
metadane wstęp treść
2015-03-31 11:39:39
6 lat temu
metadane wstęp treść Michał Tomczyk
2015-03-31 11:38:02
6 lat temu
metadane wstęp treść Michał Tomczyk
2015-01-13 07:59:48
6 lat temu
metadane wstęp treść
2014-12-31 13:03:46
6 lat temu
metadane wstęp treść
2014-12-22 10:34:01
6 lat temu
metadane wstęp treść
2014-12-18 14:20:29
6 lat temu
metadane wstęp treść
2014-12-18 10:07:21
6 lat temu
metadane wstęp treść
2014-12-08 00:00:00
6 lat temu
metadane wstęp treść Michał Tomczyk
2014-12-08 00:00:00
6 lat temu
metadane wstęp treść Michał Tomczyk
2014-12-08 00:00:00
6 lat temu
metadane tytuł wstęp treść Michał Tomczyk
2014-12-08 00:00:00
6 lat temu
utworzenie Michał Tomczyk


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler