„Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach: Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.”
Dodano: 04-10-2018 w kategorii: Usługi. Dodane przez: Ireneusz Grabowski.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki w wersji edytowalnej

JEDZ w wersji xml

Instrukcja wypełniania JEDZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ - ZMIANA

Załącznik nr 1 do SIWZ - ZMIANA

Załącznik nr 1 do SIWZ (wersja edytowalna) - ZMIANA

Załącznik nr 12a - 12b - wzór umowy - ZMIANA

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz. 1

Termin składania ofert: 14.11.2018 r. godz. 12:00

Termin składania ofert: 27.11.2018 r. godz. 10:00 - ZMIANA TERMINU

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rejestr wpisu

Udostępniający:
Ireneusz Grabowski
Wytwarzający:
Ireneusz Grabowski
Czas udostępnienia:
2019-04-24 08:22:47
Czas wytworzenia:
2018-10-04 12:52:41

Historia zmian

Data Zakres Kto
2019-04-24 08:22:47
2 miesiące temu
metadane wstęp treść Sylwia Muras
2019-03-27 08:44:12
3 miesiące temu
metadane wstęp treść Ireneusz Grabowski
2019-03-08 12:41:13
4 miesiące temu
metadane wstęp treść Ireneusz Grabowski
2019-03-08 12:37:51
4 miesiące temu
metadane wstęp treść Ireneusz Grabowski
2019-02-01 09:07:37
5 miesięcy temu
metadane wstęp treść Ireneusz Grabowski
2018-11-28 15:01:38
7 miesięcy temu
metadane wstęp treść Ireneusz Grabowski
2018-11-27 14:58:20
7 miesięcy temu
metadane wstęp treść Ireneusz Grabowski
2018-11-09 09:32:10
8 miesięcy temu
metadane wstęp treść Ireneusz Grabowski
2018-11-09 09:31:37
8 miesięcy temu
metadane wstęp treść Ireneusz Grabowski
2018-10-04 16:02:38
9 miesięcy temu
metadane wstęp treść Ireneusz Grabowski
2018-10-04 12:52:41
9 miesięcy temu
metadane tytuł wstęp treść Ireneusz Grabowski
2018-10-04 12:52:41
9 miesięcy temu
utworzenie Ireneusz Grabowski


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler