„Przebudowa punktów pomiarowych nr: 101/201, 102, 105, 113, 204, 118/218 na terenie miasta Łodzi”
Dodano: 10-05-2019 w kategorii: Roboty budowlane.

Termin składania ofert: 27.05.2019r. godz. 11.30

Termin składania ofert: 04.06.2019 r. godz. 11:30 - zmiana terminu

Termin składania ofert: 06.06.2019 r. godz. 11:30 - zmiana terminu

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

zal wersji edytowalnej

odpowiedzi 1

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pismo do odpowiedzi 1

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zestawienie ofert

unieważnienieRejestr wpisu

Udostępniający:
Wytwarzający:
Czas udostępnienia:
2019-08-05 12:25:04
Czas wytworzenia:
2019-05-10 15:09:04

Historia zmian

Data Zakres Kto
2019-08-05 12:25:04
17 dni temu
metadane wstęp treść Ireneusz Grabowski
2019-06-10 11:29:58
2 miesiące temu
metadane wstęp treść Dorota Pajerska
2019-06-06 13:00:17
2 miesiące temu
metadane wstęp treść Ireneusz Grabowski
2019-05-23 10:26:13
2 miesiące temu
metadane wstęp treść Dorota Pajerska
2019-05-22 09:52:01
3 miesiące temu
metadane wstęp treść Dorota Pajerska
2019-05-21 15:04:10
3 miesiące temu
metadane wstęp treść Dorota Pajerska
2019-05-21 15:03:35
3 miesiące temu
metadane wstęp treść Dorota Pajerska
2019-05-10 15:09:05
3 miesiące temu
metadane tytuł wstęp treść Dorota Pajerska
2019-05-10 15:09:04
3 miesiące temu
utworzenie


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler