Studenckie praktyki zawodowe
Dodano: 24-10-2018 w kategorii: Studenckie praktyki zawodowe.

Przyjęcie studenta w celu odbycia praktyk zawodowych w ŁSI może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:

  1. Złożeniu przez studenta wniosku na piśmie wraz z: projektem porozumienia autorstwa uczelni w sprawie organizacji i prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, regulaminem praktyk, instrukcją szkolenia danej uczelni w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas praktyk.
  2. Uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu ŁSI na odbycie studenckich praktyk zawodowych.
  3. Wyznaczeniu przez Prezesa Zarządu ŁSI opiekuna praktyk, w celu sprawowania przez niego nadzoru nad organizacją i przebiegiem praktyk w Spółce.
  4. Przedstawieniu przez studenta aktualnego, obowiązującego na czas trwania praktyk, dowodu posiadania ubezpieczenia NNW.
  5. Podpisaniu porozumienia w sprawie organizacji i prowadzenia praktyk zawodowych pomiędzy uczelnią a ŁSI.


Rejestr wpisu

Udostępniający:
Wytwarzający:
Czas udostępnienia:
2018-10-24 13:39:52
Czas wytworzenia:
2018-10-24 12:45:56

Historia zmian

Data Zakres Kto
2018-10-24 13:39:52
8 miesięcy temu
metadane Klaudia Bębenista
2018-10-24 13:26:04
8 miesięcy temu
metadane wstęp treść Klaudia Bębenista
2018-10-24 13:25:29
8 miesięcy temu
metadane Klaudia Bębenista
2018-10-24 13:11:03
8 miesięcy temu
metadane Klaudia Bębenista
2018-10-24 13:05:46
8 miesięcy temu
metadane tytuł Klaudia Bębenista
2018-10-24 13:05:13
8 miesięcy temu
metadane wstęp treść Klaudia Bębenista
2018-10-24 13:03:36
8 miesięcy temu
metadane Klaudia Bębenista
2018-10-24 13:03:11
8 miesięcy temu
metadane Klaudia Bębenista
2018-10-24 12:50:49
8 miesięcy temu
metadane wstęp treść Klaudia Bębenista
2018-10-24 12:45:56
8 miesięcy temu
metadane tytuł wstęp treść Klaudia Bębenista
2018-10-24 12:45:56
8 miesięcy temu
utworzenie


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler