Udostępnianie studentom / doktorantom materiałów do prac licencjackich / inżynierskich/ magisterskich / doktorskich przez „Łódzką Spółkę Infrastrukturalną” sp. z o.o.
Dodano: 24-10-2018 w kategorii: Udostępnianie studentom / doktorantom materiałów do prac.

Udostępnienie materiałów do prac licencjackich/ inżynierskich/ magisterskich/ doktorskich przez Spółkę może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:

  1. Złożeniu przez studenta / doktoranta wniosku na piśmie wraz z pisemnym potwierdzeniem przez uczelnię, że osoba wnioskująca jest studentem / doktorantem wymienionej uczelni i autorem pracy na wskazany temat.
  2. Uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu ŁSI na udostępnienie wskazanych przez studenta / doktoranta we wniosku materiałów, z wyłączeniem wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, danych finansowych oraz danych osobowych.
  3. Wyznaczeniu przez Prezesa Zarządu ŁSI osoby odpowiedzialnej za udostępnienie materiałów. Osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu ŁSI, odpowiedzialna za udostępnienie materiałów zobowiązana jest do ich wcześniejszego zanonimizowania.
  4. Zapoznaniu studenta / doktoranta z wewnętrznymi regulacjami określającymi zasady wykorzystania przekazanych materiałów i podpisaniu stosownej umowy.

Rejestr wpisu

Udostępniający:
Wytwarzający:
Czas udostępnienia:
2020-02-05 10:41:51
Czas wytworzenia:
2018-10-24 12:54:17

Historia zmian

Data Zakres Kto
2020-02-05 10:41:51
rok temu
metadane wstęp treść Jakub Margiel
2020-01-02 13:43:08
rok temu
metadane wstęp treść Jakub Margiel
2019-12-02 14:24:42
rok temu
metadane wstęp treść Jakub Margiel
2018-10-24 13:43:26
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-10-24 13:39:20
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-10-24 13:37:34
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-10-24 13:34:47
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-10-24 13:30:11
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-10-24 13:28:17
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-10-24 13:16:50
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-10-24 13:14:41
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-10-24 13:12:56
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-10-24 13:09:39
2 lata temu
metadane tytuł wstęp treść
2018-10-24 13:09:10
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-10-24 13:08:41
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-10-24 12:59:55
2 lata temu
metadane wstęp treść
2018-10-24 12:54:17
2 lata temu
metadane tytuł wstęp treść
2018-10-24 12:54:17
2 lata temu
utworzenie


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler