Wynajem lokalu mieszkalnego M17 o powierzchni 57,06 m² na I piętrze budynku przy ulicy Północnej 1/3 w Łodzi.
Dodano: 10-06-2019 w kategorii: Lokale mieszkalne.

ódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. ogłasza postępowanie pn.:

Wynajem lokalu mieszkalnego M17 o powierzchni 57,06 m² na I piętrze budynku przy ulicy Północnej 1/3 w Łodzi.

 

Termin oględzin lokalu: 14.06.2019 r. godz. 12:00 – 13:00

 

Miejsce składania ofert (załączniki nr 1 i nr 6 do Regulaminu):

Sekretariat ŁSI, I piętro, ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź   lub elektronicznie na adres: wynajem@lsi.net.pl

Termin składania ofert :  do 21.06.2019 r. godz. 15:00.

Cena wywoławcza wysokości stawki miesięcznego czynszu za 1 m² powierzchni lokalu:

18,00 zł brutto .

Tryb postępowania: Aukcja internetowa za pośrednictwem Platformy Zakupowej eB2B*.

Termin aukcji internetowej: 24.06.2019 r. godz. 11.00

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium na rachunek bankowy:

 mBank 24 1140 1108 0000 3392 5500 1003, w tytule : Lokal mieszkalny M17

Wadium w wysokości 1 027,08 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia siedem zł 08/100 gr)
winno znaleźć się na rachunku bankowym Organizatora postępowania najpóźniej 24.06.2019 r. do godz. 08.00.

 

Informacje dotyczące prowadzonych postępowań oraz Regulamin postępowania w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. wraz z załącznikami dostępne na stronie: REGULAMINY.

* Oferenci, spełniający warunki postępowania, otrzymają zaproszenie do udziału w aukcji na adresy mailowe podane w ofercie. Szczegółowy opis przebiegu aukcji internetowej stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Rejestr wpisu

Udostępniający:
Wytwarzający:
Czas udostępnienia:
2019-07-01 09:16:18
Czas wytworzenia:
2019-06-10 10:15:06

Historia zmian

Data Zakres Kto
2019-07-01 09:16:18
rok temu
metadane wstęp treść
2019-06-12 11:38:39
rok temu
metadane wstęp treść
2019-06-12 08:23:54
rok temu
metadane wstęp treść
2019-06-10 10:43:12
rok temu
metadane wstęp treść
2019-06-10 10:15:07
rok temu
metadane tytuł wstęp treść
2019-06-10 10:15:06
rok temu
utworzenie


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler