Wynajem lokalu mieszkalnego M21 o powierzchni 75,68 m² na II piętrze budynku przy ulicy Północnej 1/3 w Łodzi
Dodano: 01-07-2019 w kategorii: Lokale mieszkalne.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. ogłasza postępowanie pn.:

Wynajem lokalu mieszkalnego M21 o powierzchni 75,68 m² na II piętrze budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi.

Termin oględzin lokalu: 05.07.2019 r. godz. 13:30 - 14:30.

Miejsce składania ofert (załączniki nr 1 i nr 6 do Regulaminu):

  • Sekretariat ŁSI, I piętro, ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź  

Termin składania ofert: 08.07.2019 r. godz. 15:00.

Cena wywoławcza wysokości stawki miesięcznego czynszu za 1 m² powierzchni lokalu:  15,00 zł.

Tryb postępowania:  aukcja internetowa za pośrednictwem Platformy Zakupowej eB2B*.

Termin aukcji internetowej: 09.07.2019 r. godz. 11:00.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium na rachunek bankowy:

mBank 24 1140 1108 0000 3392 5500 1003, w tytule: Lokal mieszkalny M21.

Wadium w wysokości  1 135,20 zł (słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści pięć zł 20/100 gr) winno znaleźć się się na rachunku bankowym Organizatora postępowania najpóźniej 09.07.2019 r. do godz. 09:00.

Informacje dotyczące prowadzonych postępowań oraz Regulamin postępowania w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. wraz z załącznikami dostępne na stronie: REGULAMINY.

* Oferenci, spełniający warunki postępowania, otrzymają zaproszenie do udziału w aukcji na adresy mailowe podane w ofercie. Szczegółowy opis przebiegu aukcji internetowej stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Rejestr wpisu

Udostępniający:
Wytwarzający:
Czas udostępnienia:
2019-10-14 14:03:24
Czas wytworzenia:
2019-04-15 10:30:25

Historia zmian

Data Zakres Kto
2019-07-01 14:13:23
3 miesiące temu
metadane wstęp treść Krzysztof Nowak
2019-06-12 09:22:47
4 miesiące temu
metadane wstęp treść Krzysztof Nowak
2019-06-03 10:18:53
4 miesiące temu
metadane wstęp treść Krzysztof Nowak
2019-05-30 08:13:43
4 miesiące temu
metadane wstęp treść Krzysztof Nowak
2019-05-09 14:39:01
5 miesięcy temu
metadane wstęp treść Krzysztof Nowak
2019-04-26 15:57:53
5 miesięcy temu
metadane Łukasz Świtalski
2019-04-16 12:31:45
6 miesięcy temu
metadane Krzysztof Nowak
2019-04-15 11:20:53
6 miesięcy temu
metadane wstęp treść Krzysztof Nowak
2019-04-15 10:30:25
6 miesięcy temu
metadane tytuł wstęp treść Krzysztof Nowak
2019-04-15 10:30:25
6 miesięcy temu
utworzenie


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler