Wynajem lokalu użytkowego U2-4 o powierzchni 141,2 m² na parterze budynku przy ulicy Północnej 1/3 w Łodzi
Dodano: 09-05-2019 w kategorii: Lokale użytkowe.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. ogłasza postępowanie pn.:

Wynajem lokalu użytkowego U2-4 o powierzchni 141,2 m² na parterze budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi.

Termin oględzin lokalu:  11.05.2019 r. godz. 09:00 - 11:00.

Miejsce składania ofert (załączniki nr 1 i nr 6 do Regulaminu):

  • Sekretariat ŁSI, I piętro, ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź  

Termin składania ofert:  14.05.2019 r. godz. 15:00.

Cena wywoławcza wysokości stawki miesięcznego czynszu za 1 m² powierzchni lokalu:   35,00 zł netto.

Tryb postępowania:   aukcja internetowa za pośrednictwem Platformy Zakupowej eB2B*.

Termin aukcji internetowej: 17 .05.2019 r. godz. 10:20.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium na rachunek bankowy:

mBank 24 1140 1108 0000 3392 5500 1003, w tytule: Lokal użytkowy U2-4.

Wadium w wysokości   4 942,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa zł 00/100 gr) winno znaleźć się się na rachunku bankowym Organizatora postępowania najpóźniej 17.05.2019 r. do godz. 08:00.

Informacje dotyczące prowadzonych postępowań oraz Regulamin postępowania w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. wraz z załącznikami dostępne na stronie:  REGULAMINY.

* Oferenci, spełniający warunki postępowania, otrzymają zaproszenie do udziału w aukcji na adresy mailowe podane w ofercie. Szczegółowy opis przebiegu aukcji internetowej stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Rejestr wpisu

Udostępniający:
Wytwarzający:
Czas udostępnienia:
2019-05-23 10:34:51
Czas wytworzenia:
2019-03-12 07:33:43

Historia zmian

Data Zakres Kto
2019-05-09 14:45:52
3 miesiące temu
metadane wstęp treść Krzysztof Nowak
2019-04-26 15:59:57
3 miesiące temu
metadane Łukasz Świtalski
2019-04-16 12:43:28
4 miesiące temu
metadane Krzysztof Nowak
2019-04-16 12:38:11
4 miesiące temu
metadane Krzysztof Nowak
2019-04-15 10:25:38
4 miesiące temu
metadane Krzysztof Nowak
2019-04-15 09:56:57
4 miesiące temu
metadane wstęp treść Krzysztof Nowak
2019-03-12 07:33:43
5 miesięcy temu
metadane tytuł wstęp treść Krzysztof Nowak
2019-03-12 07:33:43
5 miesięcy temu
utworzenie


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler