Wynajem lokalu użytkowego U7 o powierzchni 29,06 m² na parterze budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi
Dodano: 11-01-2019 w kategorii: Lokale użytkowe.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. ogłasza postępowanie pn.:

Wynajem lokalu użytkowego U7 o powierzchni 29,06 m² na parterze budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi.

Termin oględzin lokalu: 18.01.2019 r. godz. 13:30 - 14:30.

Miejsce składania ofert (załączniki nr 1 i nr 6 do Regulaminu):

  • Sekretariat ŁSI, I piętro, ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź  

Termin składania ofert: 22.01.2019 r. godz. 15:00.

Cena wywoławcza wysokości stawki miesięcznego czynszu za 1 m² powierzchni lokalu:  40,00 zł netto.

Tryb postępowania:  aukcja internetowa za pośrednictwem Platformy Zakupowej eB2B*.

Termin aukcji internetowej: 23.01.2019 r. godz. 12:00.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium na rachunek bankowy:

mBank 24 1140 1108 0000 3392 5500 1003, w tytule: Lokal użytkowy U7.

Wadium w wysokości  1 162,40 zł (słownie: tysiąc sto sześćdziesiąt dwa zł 40/100 gr) winno znaleźć się się na rachunku bankowym Organizatora postępowania najpóźniej 23.01.2019 r. do godz. 11:00.

Informacje dotyczące prowadzonych postępowań oraz Regulamin postępowania w przedmiocie najmu lokali w budynkach stanowiących własność „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. wraz z załącznikami dostępne na stronie: https://bip.lsi.net.pl/najem-lokali.

* Oferenci, spełniający warunki postępowania, otrzymają zaproszenie do udziału w aukcji na adresy mailowe podane w ofercie. Szczegółowy opis przebiegu aukcji internetowej stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Rejestr wpisu

Udostępniający:
Wytwarzający:
Czas udostępnienia:
2019-01-25 08:02:01
Czas wytworzenia:
2019-01-11 09:20:51

Historia zmian

Data Zakres Kto
2019-01-25 08:02:01
5 miesięcy temu
metadane wstęp treść Krzysztof Nowak
2019-01-11 09:20:51
6 miesięcy temu
metadane tytuł wstęp treść Krzysztof Nowak
2019-01-11 09:20:51
6 miesięcy temu
utworzenie


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler