Zakup mebli na potrzeby ŁSI sp. z o.o.
Dodano: 23-07-2019 w kategorii: Dostawy.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 9a - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia cz. 1

Załącznik nr 9b - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia cz. 2

Załącznik nr 9c - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia cz. 3

Zał. nr 10 - Wzór umowy

Załączniki w wersji edytowalnej

Wizja lokalna odbędzie się w dniu 29.07.2019r., godz. 10:00. Szczegółowe informacje zawiera załącznik.

Informacja o wizji lokalnej

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 26.07.2019r.

Projekt wykonawczy pomieszczenia - dotyczy części 2

Informacja z wizji lokalnej

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 29.07.2019r.

Termin składania ofert: 05.08.2019 r. godz. 10:00 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

wybór ofert

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Rejestr wpisu

Udostępniający:
Wytwarzający:
Czas udostępnienia:
2019-09-13 12:33:16
Czas wytworzenia:
2019-07-23 13:45:37

Historia zmian

Data Zakres Kto
2019-09-13 12:33:16
2 miesiące temu
metadane
2019-09-13 12:32:49
2 miesiące temu
metadane
2019-08-20 09:42:06
3 miesiące temu
metadane
2019-08-05 14:11:11
4 miesiące temu
metadane
2019-07-29 15:18:01
4 miesiące temu
metadane
2019-07-29 15:09:51
4 miesiące temu
metadane
2019-07-26 10:56:14
4 miesiące temu
metadane
2019-07-25 11:55:45
4 miesiące temu
metadane
2019-07-24 09:11:10
4 miesiące temu
metadane
2019-07-23 13:45:37
4 miesiące temu
metadane tytuł wstęp treść
2019-07-23 13:45:37
4 miesiące temu
utworzenie


Pobierz PDF
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Polecamy również…

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler