BIP Biuletyn informacji publicznej. http://www.bip.grapple.pl Thu, 24 Oct 2019 01:18:19 +0200 <![CDATA[BZU.2291.39.19 Wyłonienie Operatora współpracującego w zakresie pozwalającym na określenie pożądanych funkcji, a następnie ich wdrożenie z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego w nieruchomościach zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28.]]> BZU.2291.39.19 Wyłonienie Operatora współpracującego w zakresie pozwalającym na określenie pożądanych funkcji, a następnie ich wdrożenie z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego w nieruchomościach zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/bzu-2291-39-19-wylonienie-operatora-wspolpracujacego-w-zakresie-pozwalajacym-na-okreslenie-pozadanych-funkcji-a-nastepnie-ich-wdrozenie-z-uwzglednieniem-procesu-inwestycyjnego-w-nieruchomosciach-zlokalizowanych-w-lodzi-przy-ul-ogrodowej-26-i-28 Fri, 04 Oct 2019 13:46:46 +0200
<![CDATA[Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi BZU.2291.38.19]]> Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. «Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi BZU.2291.38.19

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/sprawowanie-pelnobranzowego-nadzoru-autorskiego-przy-realizacji-robot-budowlanych-dla-zadania-inwestycyjnego-pn-kompleksowa-przebudowa-i-remont-kamienicy-wraz-z-odbudowa-oficyny-poprzecznej-oraz-zmiana-sposobu-uzytkowania-budynkow-frontowego-oficyny-pra-2 Wed, 02 Oct 2019 08:21:33 +0200
<![CDATA[ogłoszenie wstępne; Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zamówienia „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji Numer referencyjny: BZU.2291.34.19]]> ogłoszenie wstępne dotyczy: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zamówienia „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji Numer referencyjny: BZU.2291.34.19

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/ogloszenie-wstepne-pelnienie-funkcji-inwestora-zastepczego-dla-zamowienia-opracowanie-i-wdrozenie-matematycznego-modelu-hydrodynamicznego-sieci-kanalizacji-ogolnosplawnej-i-deszczowej-miasta-lodzi-oraz-opracowanie-koncepcji-numer-referencyjny-bzu-2291-34- Tue, 24 Sep 2019 14:59:45 +0200
<![CDATA[Dialog techniczny dla postępowania „Modernizacja węzła utleniania ozonem w Stacji Uzdatniania Wody w Tomaszowie Mazowieckim w ramach inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI sp. z o.o. w latach 2019-2022”]]> Dialog techniczny dla postępowania „Modernizacja węzła utleniania ozonem w Stacji Uzdatniania Wody w Tomaszowie Mazowieckim w ramach inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI sp.  z o.o. w latach 2019-2022”

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/dialog-techniczny-dla-postepowania-modernizacja-wezla-utleniania-ozonem-w-stacji-uzdatniania-wody-w-tomaszowie-mazowieckim-w-ramach-inwestycji-obiektowych-na-systemie-wodociagowo-kanalizacyjnym-realizowanych-przez-lsi-sp-z-o-o-w-latach-2019-2022 Tue, 24 Sep 2019 14:21:41 +0200
<![CDATA[Budowa i przebudowa wodociągów w ul. Sejmowej, ul. Jachowicza, i ul. Łazowskiego w Łodzi]]> Budowa i przebudowa wodociągów w ul. Sejmowej, ul. Jachowicza, i ul. Łazowskiego w Łodzi BZU.2291.36.19

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/budowa-i-przebudowa-wodociagow-w-ul-sejmowej-ul-jachowicza-i-ul-lazowskiego-w-lodzi Fri, 30 Aug 2019 10:38:22 +0200
<![CDATA[Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody]]>

Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody

BZU.2291.28.19

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-analizy-ryzyka-ujec-wody Fri, 23 Aug 2019 15:03:00 +0200
<![CDATA[„Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego wykonawczego na budowę wodociągu w ul. Edwarda w Łodzi”]]> Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego wykonawczego na budowę wodociągu w ul. Edwarda w Łodzi”

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-kompleksowego-projektu-budowlanego-wykonawczego-na-budowe-wodociagu-w-ul-edwarda-w-lodzi Wed, 21 Aug 2019 11:18:36 +0200
<![CDATA[Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. «Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi BZU.2291.35.19]]>

Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. «Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi

BZU.2291.35.19

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/sprawowanie-pelnobranzowego-nadzoru-autorskiego-przy-realizacji-robot-budowlanych-dla-zadania-inwestycyjnego-pn-kompleksowa-przebudowa-i-remont-kamienicy-wraz-z-odbudowa-oficyny-poprzecznej-oraz-zmiana-sposobu-uzytkowania-budynkow-frontowego-oficyny-pra-1 Thu, 08 Aug 2019 13:26:42 +0200
<![CDATA[„Opracowanie kompleksowych projektów budowlano - wykonawczych na przebudowę sieci wodociągowych w ulicach: Reymonta, Hoffmanowej, Mierzejowej, Próchnika, Strzelców Kaniowskich, Żeligowskiego, Krakowskiej i Traktorowej Łodzi”]]> „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano - wykonawczych na przebudowę sieci wodociągowych w ulicach: Reymonta, Hoffmanowej, Mierzejowej, Próchnika, Strzelców Kaniowskich, Żeligowskiego, Krakowskiej i Traktorowej Łodzi”

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-kompleksowych-projektow-budowlano-wykonawczych-na-przebudowe-sieci-wodociagowych-w-ulicach-reymonta-hoffmanowej-mierzejowej-prochnika-strzelcow-kaniowskich-zeligowskiego-krakowskiej-i-traktorowej-lodzi Mon, 05 Aug 2019 12:18:09 +0200
<![CDATA[Zakup mebli na potrzeby ŁSI sp. z o.o.]]> Zakup mebli na potrzeby ŁSI sp. z o.o.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zakup-mebli-na-potrzeby-lsi-sp-z-o-o Tue, 23 Jul 2019 13:21:23 +0200
<![CDATA[Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Okrętowej i ul. Wydmowej w Łodzi]]> Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Okrętowej i ul. Wydmowej w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/budowa-sieci-wodociagowej-i-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-okretowej-i-ul-wydmowej-w-lodzi Mon, 15 Jul 2019 09:24:09 +0200
<![CDATA[Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi]]>

Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/sprawowanie-pelnobranzowego-nadzoru-autorskiego-przy-realizacji-robot-budowlanych-dla-zadania-inwestycyjnego-pn-kompleksowa-przebudowa-i-remont-kamienicy-wraz-z-odbudowa-oficyny-poprzecznej-oraz-zmiana-sposobu-uzytkowania-budynkow-frontowego-oficyny-prawe Wed, 10 Jul 2019 14:54:21 +0200
<![CDATA[Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Helenówek, etap I]]> Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Helenówek, etap I

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/budowa-sieci-kanalizacyjnej-w-osiedlu-helenowek-etap-i Tue, 09 Jul 2019 10:04:03 +0200
<![CDATA[Budowa kanału sanitarnego w ul. Kolumny w Łodzi]]> Budowa kanału sanitarnego w ul. Kolumny w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/budowa-kanalu-sanitarnego-w-ul-kolumny-w-lodzi Tue, 09 Jul 2019 10:02:08 +0200
<![CDATA[Lokale mieszkalne]]> Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. aktualnie nie prowadzi postępowań dotyczących najmu lokali mieszkalnych.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/lokale-mieszkalne Mon, 01 Jul 2019 09:00:00 +0200
<![CDATA[Lokale użytkowe]]> Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. aktualnie nie prowadzi postępowań dotyczących najmu lokali użytkowych.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/lokale-uzytkowe Mon, 01 Jul 2019 09:00:00 +0200
<![CDATA[Wyłonienie Operatora współpracującego w zakresie pozwalającym na określenie pożądanych funkcji, a następnie ich wdrożenie z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego w nieruchomościach zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28.]]>

Wyłonienie Operatora współpracującego w zakresie pozwalającym na określenie pożądanych funkcji, a następnie ich wdrożenie z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego

w nieruchomościach zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/wylonienie-operatora-wspolpracujacego-w-zakresie-pozwalajacym-na-okreslenie-pozadanych-funkcji-a-nastepnie-ich-wdrozenie-z-uwzglednieniem-procesu-inwestycyjnego-w-nieruchomosciach-zlokalizowanych-w-lodzi-przy-ul-ogrodowej-26-i-28 Tue, 18 Jun 2019 13:59:22 +0200
<![CDATA[Ekspertyza techniczna wyłączonego z eksploatacji rurociągu przesyłowego DN800 SUW Tomaszów Mazowiecki - Rokiciny]]>

Ekspertyza techniczna wyłączonego z eksploatacji rurociągu przesyłowego DN800 SUWZ Tomaszów Mazowiecki - Rokiciny

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/ekspertyza-techniczna-wylaczonego-z-eksploatacji-rurociagu-przesylowego-dn800-suw-tomaszow-mazowiecki-rokiciny Tue, 18 Jun 2019 09:32:26 +0200
<![CDATA[Wykonanie wielobranżowej zamiennej dokumentacji projektowej wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego na „Przebudowę, nadbudowę i remont konserwatorski wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków położonych przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi.”]]> Wykonanie wielobranżowej zamiennej dokumentacji projektowej wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego na  „Przebudowę, nadbudowę i remont konserwatorski wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków położonych przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi.”

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/wykonanie-wielobranzowej-zamiennej-dokumentacji-projektowej-wraz-z-usluga-pelnienia-nadzoru-autorskiego-na-przebudowe-nadbudowe-i-remont-konserwatorski-wraz-ze-zmiana-sposobu-uzytkowania-budynkow-polozonych-przy-ul-ogrodowej-24-w-lodzi Tue, 04 Jun 2019 11:14:00 +0200
<![CDATA[Zewnętrzne źródła finansowania działań inwestycyjnych na nieruchomościach kubaturowych stanowiących własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.]]> Zewnętrzne źródła finansowania działań inwestycyjnych na nieruchomościach kubaturowych stanowiących własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zewnetrzne-zrodla-finansowania-dzialan-inwestycyjnych-na-nieruchomosciach-kubaturowych-stanowiacych-wlasnosc-lodzkiej-spolki-infrastrukturalnej-sp-z-o-o Fri, 17 May 2019 07:40:21 +0200
<![CDATA[Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD)]]> Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD)

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/dostawa-i-wdrozenie-systemu-elektronicznego-zarzadzania-dokumentami-ezd Thu, 16 May 2019 13:43:53 +0200
<![CDATA[Budowa i przebudowa wodociągów w ul. Sejmowej, ul. Jachowicza, ul. Solnej i ul. Łazowskiego w Łodzi]]> Budowa i przebudowa wodociągów w ul. Sejmowej, ul. Jachowicza, ul. Solnej i ul. Łazowskiego w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/budowa-i-przebudowa-wodociagow-w-ul-sejmowej-ul-jachowicza-ul-solnej-i-ul-lazowskiego-w-lodzi Wed, 15 May 2019 12:51:26 +0200
<![CDATA[Regulaminy]]> Regulamin postępowania:

Załączniki do Regulaminu postępowania:

Załączniki do umów najmu:

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/regulaminy Thu, 09 May 2019 13:50:00 +0200
<![CDATA[Likwidacja zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi]]> Likwidacja zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/likwidacja-zdrojow-wodociagowych-na-terenie-lodzi-1 Wed, 08 May 2019 12:08:35 +0200
<![CDATA[Opracowanie kompleksowych projektów budowlanych wykonawczych na przebudowę sieci wodociągowych i budowę sieci kanalizacyjnych dla ulic na terenie miasta Łodzi]]> Opracowanie kompleksowych projektów budowlanych wykonawczych na przebudowę sieci wodociągowych i budowę sieci kanalizacyjnych dla ulic na terenie miasta Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-kompleksowych-projektow-budowlanych-wykonawczych-na-przebudowe-sieci-wodociagowych-i-budowe-sieci-kanalizacyjnych-dla-ulic-na-terenie-miasta-lodzi Mon, 29 Apr 2019 12:32:52 +0200
<![CDATA[„Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Kompleksowej przebudowy i remontu kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”]]> Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Kompleksowej przebudowy i remontu kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/pelnienie-funkcji-inwestora-zastepczego-przy-realizacji-kompleksowej-przebudowy-i-remontu-kamienicy-wraz-z-odbudowa-oficyny-poprzecznej-oraz-zmiana-sposobu-uzytkowania-budynkow-frontowego-oficyny-prawej-i-oficyny-poprzecznej-rozbiorka-lewej-oficyny-wraz-z Fri, 01 Mar 2019 10:01:35 +0100
<![CDATA[„Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”]]>

„Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/kompleksowa-przebudowa-i-remont-kamienicy-wraz-z-odbudowa-oficyny-poprzecznej-oraz-zmiana-sposobu-uzytkowania-budynkow-frontowego-oficyny-prawej-i-oficyny-poprzecznej-rozbiorka-lewej-oficyny-wraz-z-elementami-zabezpieczajacymi-oraz-zagospodarowaniem-ter-1 Fri, 25 Jan 2019 11:32:27 +0100
<![CDATA[Regulamin udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. - obowiązujący od dnia 01.01.2019 r.]]> Regulamin udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. - obowiązujący od dnia 01.01.2019 r.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/regulamin-udzielania-zamowien-sektorowych-w-lsi-sp-z-o-o-obowiazujacy-od-dnia-01-01-2019-r Mon, 31 Dec 2018 12:56:27 +0100
<![CDATA[Procedura antykorupcyjna]]> Procedura antykorupcyjna wprowadzona uchwałą Zarządu ŁSI sp. z o.o. nr 62/2018 z dnia 05 kwietnia 2018 r.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/procedura-antykorupcyjna Tue, 27 Nov 2018 11:04:03 +0100
<![CDATA[Udostępnianie studentom / doktorantom materiałów do prac licencjackich / inżynierskich/ magisterskich / doktorskich przez „Łódzką Spółkę Infrastrukturalną” sp. z o.o.]]>

Zasady udostępniania przez Spółkę materiałów studentom/ doktorantom.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/udostepnianie-studentom-doktorantom-materialow-do-prac-licencjackich-inzynierskich-magisterskich-doktorskich-przez-lodzka-spolke-infrastrukturalna-sp-z-o-o Wed, 24 Oct 2018 12:53:25 +0200
<![CDATA[Studenckie praktyki zawodowe]]> Zasady przyjęcia studentów w celu odbycia w ŁSI studenckich praktyk zawodowych.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/studenckie-praktyki-zawodowe Wed, 24 Oct 2018 12:44:59 +0200
<![CDATA[„Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”]]>

„Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-i-wdrozenie-matematycznego-modelu-hydrodynamicznego-sieci-kanalizacji-ogolnosplawnej-i-deszczowej-miasta-lodzi-oraz-opracowanie-koncepcji-programowo-przestrzennej-programu-inwestycyjnego-optymalizacji-pracy-istniejacych-przelewow-burzowych-w-o Mon, 15 Oct 2018 10:51:19 +0200
<![CDATA[Dialog techniczny dla postępowania pn. "Ekspertyza techniczna pt.: "Ocena stanu technicznego rurociągu tranzytowego Ø 800 mm na odcinku SUW Tomaszów Mazowiecki-SUW i Pompownia Wody Rokiciny".]]> Dialog techniczny dla postępowania pn. "Ekspertyza techniczna pt.: "Ocena stanu technicznego rurociągu tranzytowego Ø 800 mm na odcinku SUW Tomaszów Mazowiecki-SUW i Pompownia Wody Rokiciny".

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/dialog-techniczny-dla-postepowania-pn-ekspertyza-techniczna-pt-ocena-stanu-technicznego-rurociagu-tranzytowego-o-800-mm-na-odcinku-suw-tomaszow-mazowiecki-suw-i-pompownia-wody-rokiciny Thu, 26 Jul 2018 08:44:09 +0200
<![CDATA[Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych]]> Od 25 maja 2018 r. stosowane są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych w Spółce. Podajemy je, by wywiązać się ze spoczywającego na nas obowiązku prawnego. Z Państwa strony nie jest wymagane wyrażenie zgody ani podejmowanie jakichkolwiek innych działań.

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 190
90-368 Łódź

2. Jak można skontaktować się z Administratorem?

Z Administratorem można skontaktować się:

 • telefonicznie: +48 42 66 49 100 (koszt wg taryfy operatora);
 • przez Internet pisząc na adres e-mail: daneosobowe@lsi.net.pl;
 • listownie na adres siedziby Administratora: 

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 190
90-368 Łódź

3. Informacja o Inspektorze Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pan Krzysztof Radecki.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się:

 • przez Internet pisząc na adres e-mail: daneosobowe@lsi.net.pl;
 • listownie na adres: 

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 190
90-368 Łódź

4. W jakich celach Spółka przetwarza dane osobowe?

Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (podstawa prawna: art. 6. ust. 1 pkt. a/b/c/d/e) w celach:

 • realizacji zadań wynikających z aktu założycielskiego Spółki;
 • realizacji umów;
 • realizacji obowiązków prawnych;
 • świadczenia usług.

5. Informacja o obowiązku lub dobrowolności.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów oraz wypełnienia obowiązków prawnych. Spółka przetwarzać będzie dane osobowe jedynie w zakresie i okresie niezbędnym do realizacji celów.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.

6. Komu i dlaczego Spółka udostępnia dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, w szczególności:

 • organom administracji publicznej;
 • bankom i instytucjom płatniczym;
 • podmiotom świadczącym dodatkowe usługi specjalistyczne dla Spółki tj. audytorom podatkowym, biegłym rewidentom badającym sprawozdanie finansowe;
 • dostawcom usług IT, z którymi współpracuje Administrator w celu utrzymania ciągłości i poprawności działania systemów teleinformatycznych;
 • podmiotom realizującym usługi budowlane i remontowe na zlecenie Spółki;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską w celu dostarczania przesyłek i korespondencji;
 • organom egzekucyjnym w przypadku prowadzonych egzekucji sądowych lub administracyjnych.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i profilowaniu.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Jak dane osobowe są przechowywane i jak długo?

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

9. Jakie prawa posiadacie Państwo w zakresie ochrony danych osobowych?

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/klauzula-informacyjna-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych Mon, 18 Jun 2018 08:57:47 +0200
<![CDATA[Zasady korzystania z serwisu, polityka prywatności i plików cookies]]>

Zasady korzystania z serwisu

 1. Właścicielem i operatorem serwisu bip.lsi.net.pl, dalej zwanego „Serwisem” jest „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 190, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243066, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301, zwana dalej „Operatorem”.
 2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z Serwisu, zwana dalej Użytkownikiem, tym samym przyjmuje i akceptuje warunki korzystania z Serwisu oraz polityki prywatności i plików cookies.
 3. Znaki towarowe zastrzeżone, handlowe, identyfikatory, nazwy zastrzeżone firm, pojawiające się w Serwisie, zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji i podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

Polityka prywatności i plików cookies

 1. Informacje ogólne

  1. Serwis jest ogólnodostępny – do korzystania z serwisu nie jest wymagana rejestracja i podawanie danych osobowych.
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
   2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Dane analityczne dotyczące odwiedzin oraz inne informacje związane z witryną, które nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do poprawy jakości i optymalizacji działania Serwisu.
 2. Informacje w formularzach

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Dane podane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim.
  3. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu wyszukania informacji w Serwisie.
 3. Logi serwera

  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 4. Udostępnienie danych

  1. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej nie są udostępniane podmiotom trzecim.
  2. Informacje techniczne wykorzystywane w statystykach Google Analytics, są przesyłane anonimowo na serwery Google'a zgodnie z polityką ochrony prywatności Google Analytics.
 5. Informacje o plikach cookies

  1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”).
  2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. gromadzenia danych analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.
  5. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zakończenia sesji, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: polityka ochrony prywatności Google Analytics.
  9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
  10. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.
]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zasady-korzystania-z-serwisu-polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies Tue, 29 May 2018 13:09:26 +0200
<![CDATA[Regulamin udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. - obowiązujący od dnia 26.06.2017 r.]]> Regulamin udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. - obowiązujący od dnia 26.06.2017 r.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/regulamin-udzielania-zamowien-sektorowych-w-lsi-sp-z-o-o-obowiazujacy-od-dnia-26-06-2017-r Tue, 22 Aug 2017 14:20:11 +0200
<![CDATA[E-Postępowania]]> Lista przygotowanych E-Postępowań

REGULAMIN AUKCJI ELEKTRONICZNYCH W ŁSI SP. Z O.O. DLA POSTĘPOWAŃ, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/e-postepowania-1 Fri, 27 Nov 2015 14:00:54 +0100
<![CDATA[Zamówienia Publiczne i Sektorowe w ŁSI sp. z o.o.]]>

Roboty Budowlane

Dostawy

Usługi

Dialog Techniczny

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zamowienia-publiczne-i-sektorowe-w-lsi-sp-z-o-o Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[​Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.]]> Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
90-368 Łódź
ul. Piotrkowska 190
E-mail: sekretariat@lsi.net.pl
E-mail: informacja@lsi.net.pl  
tel. +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102
NIP: 725-19-06-517
REGON:100077301
KRS: 0000243066
Wysokość kapitału zakładowego: 989 820 000,00 PLN

Spółka nie posiada oddziałów.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/lodzka-spolka-infrastrukturalna-sp-z-o-o Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Przedmiot działalności]]> Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  jest Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wyłącznym udziałowcem jest Miasto Łódź.
Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o.o. i dzierżawioną od Miasta Łodzi. Zadanie to jest realizowane przez ŁSI sp. z o.o. poprzez wydzierżawianie i poddzierżawianie ww. majątku operatorom sieci: 

 • Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi,
 • Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.  

Kolejnym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych, których celem jest modernizacja oraz rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w celu podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrona środowiska w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Spółka jest podmiotem zadań publicznych powierzonych przez Miasto Łódź oraz tych, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Przedmiot działalności Spółki określa szczegółowo Akt założycielski ŁSI sp. z o.o.

Główne zadania Spółki:

 • Zarządzanie łódzką infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną poprzez  wydzierżawianie i poddzierżawianie ww. majątku operatorom sieci:
  • Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, 
  • Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. w zakresie systemu oczyszczania ścieków.
 • Planowanie, przygotowywanie i realizowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej, inwestycji modernizacyjnych istniejącej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i rozwojowych – budowa nowej sieci.
 • Prowadzenie innych inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej. 
 • Wykonywanie powierzonych zadań własnych gminy z zakresu rewitalizacji obejmujących realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych dotyczących nieruchomości przekazanych przez Miasto Łódź tytułem aportu lub na podstawie innego stosunku cywilnoprawnego.


Zgodnie z wpisem w KRS, przedmiot działalności „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje następujące pozycje:

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (przedmiot przeważającej działalności),
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 • Przygotowanie terenu pod budowę,
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/przedmiot-dzialalnosci Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Podstawy prawne działania]]> Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. została utworzona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  Nr LI/919/05 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” i wniesienie przez Miasto Łódź wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego "Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych.
Spółka została powołana Aktem założycielskim w dniu 31 sierpnia 2005 r. sporządzonym w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 3045/2005). 

Akt założycielski podlegał kilkukrotnym zmianom na podstawie:

 • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 4 października 2005 roku (rep. A nr 3577/2005),
 • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 listopada 2006 roku (rep. A nr 10180/2006),
 • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 9 października 2008 roku (rep. A nr 14198/2008),
 • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 grudnia 2009 roku (rep. A nr 10692/2009),
 • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 maja 2010 roku (rep. A nr 2409/2010),
 • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 września 2010 roku (rep. A nr 3759/2010),
 • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10.04.2013 r. (rep. A nr 1772/2013), akt notarialny sprostowany protokołem korygującym spisanym za rep. A nr 1805/2013.
 • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 08.12.2015 r. (rep. A nr 7125/2015),
 • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.12.2016 r. (rep. A nr 13459/2016),

 • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17.07.2018 r. (rep. A nr 1410/2018).

ŁSI sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.10.2005 r., pod numerem KRS 0000243066. NIP: 7251906517, REGON: 100077301.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/podstawy-prawne-dzialania Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Organy Spółki]]> Organy Spółki:

Zgromadzenie Wspólników
Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łodzi.


Rada Nadzorcza
Jest organem upoważnionym do sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki w składzie:

 • Pani Joanna Pustelnik-Jaźwiec - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Pan Bogdan Osiński - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Pan Robert Kowalik - Członek Rady Nadzorczej
 • Pan Lech Barszcz - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

 • Pan Tomasz Piotrowski - Prezes Zarządu
 • Pan Krzysztof Kacprzak - Członek Zarządu

Zadania, zakres działania, prawa, obowiązki i odpowiedzialność organów Spółki określają:

 • Akt założycielski Spółki,
 • regulaminy władz Spółki,
 • Kodeks spółek handlowych,
 • Kodeks cywilny,
 • inne obowiązujące akty prawne i Regulamin organizacyjny.
]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/organy-spolki Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Załatwianie spraw]]> W Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o. załatwianie spraw odbywa się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.


Pracownicy Spółki przyjmują interesantów w godzinach pracy Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.


Sekretariat Spółki przyjmuje korespondencję  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
 


Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 9.00 – 12.00 i 14.00 – 16.00  po uprzednim umówieniu się na spotkanie za pośrednictwem Sekretariatu Spółki (nr tel.: +48 42 66 49 100).

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zalatwianie-spraw Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Oferty pracy]]> Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. prowadzi nabór na stanowiska:Dokumenty aplikacyjne nie przypisane do konkretnego naboru zgodnie z obowiązującą procedurą zostaną zniszczone.                                    

                                Wzór klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź) moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko .......................................................................  
Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji znajdującą się na stronie internetowej www.lsi.net.pl w zakładce kariera.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

                       ...............................................

                   (data i podpis kandydata do pracy)

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1)     w związku z prowadzonymi naborami Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.;

2)   Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pan Krzysztof Radecki. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się przez Internet pisząc na adres e-mail: daneosobowe@lsi.net.pl lub listownie na adres: Łódzka Spółka Infrastrukturalna
sp. z o.o., ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź;

3)    Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody;

4)   Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, dokumenty ofertowe złożone w toku rekrutacji i niewykorzystane zostaną zniszczone komisyjnie, w terminie do 5 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu z naboru, w przypadku zatrudnienia przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

5)    Pani / Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: daneosobowe@lsi.net.pl;

6)    Pani / Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7)    podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.


]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/oferty-pracy Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Dla studenta]]>

Informujemy, że w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o. obowiązują:

 • Regulamin studenckich praktyk zawodowych Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.,
 • Regulamin udostępniania studentom / doktorantom materiałów do prac licencjackich / inżynierskich / magisterskich / doktorskich przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o.]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/dla-studenta Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Struktura organizacyjna]]> Struktura organizacyjna
Podział na komórki organizacyjne i zakres ich kompetencji określa Regulamin organizacyjny Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.
Strukturę organizacyjną Spółki przedstawia schemat organizacyjny.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/struktura-organizacyjna Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Struktura własnościowa i majątek]]> Struktura własnościowa i majątek

Od początku działania Spółki wyłącznym  jej udziałowcem jest Miasto Łódź.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 035 100 000,00 zł i dzieli się na 103 510 udziałów po 10 000 zł.


Zmiany w kapitale zakładowym Spółki:

 • Na dzień 12.10.2005 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 1 000 000,00 zł.
 • Na dzień 28.12.2007 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 568 500 000,00 zł.
 • Na dzień 08.12.2008 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 574 700 000,00 zł.
 • Na dzień 23.01.2009 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 612 090 000,00 zł.
 • Na dzień 20.10.2010 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 689 010 000,00 zł.
 • Na dzień 31.05.2013 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 917 880 000,00 zł.
 • Na dzień 20.03.2015 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 940 480 000,00 zł.
 • Na dzień 22.12.2015 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 942 860 000,00 zł.
 • Na dzień 03.02.2016 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 971 770 000,00 zł.
 • Na dzień 26.09.2017 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 989 820 000,00 zł.
 • Od dnia 29.05.2019 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 035 100 000,00 zł.

Według stanu na koniec 2018 r. ŁSI sp. z o.o. jest właścicielem majątku trwałego o wartości brutto 1.644.562.817,24 zł.

Zysk netto Spółki za rok 2018  wyniósł 10.788.963,49 zł.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/struktura-wlasnosciowa-i-majatek Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Kariera]]> Oferty pracy

Dla studenta

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/kariera-1 Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Informacja publiczna nieudostępniona w BIP]]> Informacja publiczna nieudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z dnia 2018.07.10).

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/informacja-publiczna-nieudostepniona-w-bip Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100