BIP Biuletyn informacji publicznej. http://www.bip.grapple.pl Sun, 09 Aug 2020 21:37:31 +0200 <![CDATA[Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w ul. Łąkowej na odcinku od zmodernizowanego wodociągu Ø 150 w ul. M. Skłodowskiej – Curie (ZWiK nr 103-4177) do zasuwy nr 1864]]> Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w ul. Łąkowej na odcinku od zmodernizowanego wodociągu Ø 150 w ul. M. Skłodowskiej – Curie (ZWiK nr 103-4177) do zasuwy nr 1864

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zaprojektowanie-i-wykonanie-przebudowy-wodociagu-w-ul-lakowej-na-odcinku-od-zmodernizowanego-wodociagu-o-150-w-ul-m-sklodowskiej-curie-zwik-nr-103-4177-do-zasuwy-nr-1864 Fri, 07 Aug 2020 14:10:04 +0200
<![CDATA[Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację wybranych obiektów wodociągowych w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi]]>

 Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację wybranych obiektów wodociągowych w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-dokumentacji-projektowej-na-modernizacje-wybranych-obiektow-wodociagowych-w-tomaszowie-mazowieckim-i-lodzi-1 Tue, 28 Jul 2020 13:40:07 +0200
<![CDATA[Budowa dwóch odejść bocznych od kanalizacji sanitarnej w ul. Mileszki w Łodzi]]> Budowa dwóch odejść bocznych od kanalizacji sanitarnej w ul. Mileszki w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/budowa-dwoch-odejsc-bocznych-od-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-mileszki-w-lodzi Tue, 21 Jul 2020 09:27:20 +0200
<![CDATA[Zakup 9 podwodnych agregatów pompowych dla Wydziału Produkcji Wody - Łódź oraz 2 pomp do ścieków dla Wydziału Sieci Kanalizacyjnej]]> Zakup 9 podwodnych agregatów pompowych dla Wydziału Produkcji Wody - Łódź oraz 2 pomp do ścieków dla Wydziału Sieci Kanalizacyjnej

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zakup-9-podwodnych-agregatow-pompowych-dla-wydzialu-produkcji-wody-lodz-oraz-2-pomp-do-sciekow-dla-wydzialu-sieci-kanalizacyjnej Mon, 13 Jul 2020 12:09:16 +0200
<![CDATA[Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Młynek w Łodzi – etap II wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego]]> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Młynek w Łodzi - etap II wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-osiedlu-mlynek-w-lodzi-etap-ii-wraz-z-usluga-pelnienia-nadzoru-autorskiego Tue, 07 Jul 2020 11:02:29 +0200
<![CDATA[Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Próchnika na odcinku od ul. Lipowej do ul. Żeromskiego w Łodzi]]>

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Próchnika na odcinku od ul. Lipowej do ul. Żeromskiego w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/przebudowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-w-ul-prochnika-na-odcinku-od-ul-lipowej-do-ul-zeromskiego-w-lodzi Mon, 06 Jul 2020 09:34:41 +0200
<![CDATA[„Przebudowa ul. Zarzewskiej na odc. od ul. Praskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z prawem opcji w zakresie wykonania konstrukcji jezdni na całej szerokości ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Praskiej zgodnie z pismem ZDiT – znak: ZDiT-EE.50210.1.57.2020 dnia 17.02.2020 r. (w trybie wybuduj) oraz przebudowa wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Rzgowskiej (w trybie wybuduj)”]]> „Przebudowa ul. Zarzewskiej na odc. od ul. Praskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z prawem opcji w zakresie wykonania konstrukcji jezdni na całej szerokości ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Praskiej zgodnie z pismem ZDiT – znak: ZDiT-EE.50210.1.57.2020 dnia 17.02.2020 r. (w trybie wybuduj) oraz przebudowa wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Rzgowskiej (w trybie wybuduj)”

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/przebudowa-ul-zarzewskiej-na-odc-od-ul-praskiej-do-ul-rzgowskiej-w-trybie-zaprojektuj-i-wybuduj-wraz-z-prawem-opcji-w-zakresie-wykonania-konstrukcji-jezdni-na-calej-szerokosci-ul-zarzewskiej-na-odcinku-od-ul-kilinskiego-do-ul-praskiej-zgodnie-z-pismem-zdi Mon, 29 Jun 2020 13:04:13 +0200
<![CDATA[Budowa sieci wodociągowej w ul. Dzikich Pól w Łodzi]]> Budowa sieci wodociągowej w ul. Dzikich Pól w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/budowa-sieci-wodociagowej-w-ul-dzikich-pol-w-lodzi Fri, 26 Jun 2020 12:06:12 +0200
<![CDATA[„Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wodociągowych Łodzi”]]>

„Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wodociągowych Łodzi”

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-dokumentacji-projektowej-na-modernizacje-ukladu-awaryjnego-zasilania-w-energie-elektryczna-wybranych-obiektow-wodociagowych-lodzi-1 Tue, 23 Jun 2020 11:38:39 +0200
<![CDATA[Świadczenie usług ochrony mienia dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.: Ogrodowej 24/Gdańskiej 2, oraz Wólczańskiej 17 BZZ.2291.10.20]]> Świadczenie usług ochrony mienia dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.: Ogrodowej 24/Gdańskiej 2, oraz Wólczańskiej 17

znak sprawy BZZ.2291.10.20

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/swiadczenie-uslug-ochrony-mienia-dla-nieruchomosci-polozonych-w-lodzi-przy-ul-ogrodowej-24-gdanskiej-2-oraz-wolczanskiej-17-bzz-2291-10-20 Wed, 17 Jun 2020 15:05:00 +0200
<![CDATA[Świadczenie usług ochrony mienia dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.: Ogrodowej 24/Gdańskiej 2, oraz Wólczańskiej 17]]>

Świadczenie usług ochrony mienia dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.: Ogrodowej 24/Gdańskiej 2, oraz Wólczańskiej 17

BZZ.2291.5.20

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/swiadczenie-uslug-ochrony-mienia-dla-nieruchomosci-polozonych-w-lodzi-przy-ul-ogrodowej-24-gdanskiej-2-oraz-wolczanskiej-17 Fri, 29 May 2020 14:00:00 +0200
<![CDATA[Przebudowa wodociągu w ul. Mierzejowej w Łodzi na odcinku od ul. Koszalińskiej do ul. Pogorzel wraz z przyłączami wodociągowymi]]>

Przebudowa wodociągu w ul. Mierzejowej w Łodzi na odcinku od ul. Koszalińskiej do ul. Pogorzel wraz z przyłączami wodociągowymi

BZZ.2291.3.2020

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/przebudowa-wodociagu-w-ul-mierzejowej-w-lodzi-na-odcinku-od-ul-koszalinskiej-do-ul-pogorzel-wraz-z-przylaczami-wodociagowymi Fri, 29 May 2020 11:12:04 +0200
<![CDATA[Wykonanie usługi włączeń przyłączy wod-kan do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obejmującej montaż materiałów niezbędnych do realizacji włączenia]]> Wykonanie usługi włączeń przyłączy wod-kan do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obejmującej montaż materiałów niezbędnych do realizacji włączenia

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/wykonanie-uslugi-wlaczen-przylaczy-wod-kan-do-sieci-wodociagowej-i-kanalizacyjnej-obejmujacej-montaz-materialow-niezbednych-do-realizacji-wlaczenia Wed, 06 May 2020 13:38:36 +0200
<![CDATA[Rozbudowa ul. Traktorowej w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami]]> Rozbudowa ul. Traktorowej  w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/rozbudowa-ul-traktorowej-w-lodzi-na-odcinku-od-ul-rojnej-do-ul-aleksandrowskiej-wraz-z-budowa-ronda-na-skrzyzowaniu-z-ul-lanowa-oraz-przebudowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami Tue, 05 May 2020 12:28:23 +0200
<![CDATA[Zaprojektowanie i wykonanie wydzielenia w strefę pożarową kondygnacji piwnicy w budynku nr 2 przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi oraz zastosowanie rozwiązań rekompensujących w zakresie instalacji przeciwpożarowych w pomieszczeniach usługowych znajdujących się w parterze budynku]]> Zaprojektowanie i wykonanie wydzielenia w strefę pożarową kondygnacji piwnicy w budynku nr 2 przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi oraz zastosowanie rozwiązań rekompensujących w zakresie instalacji przeciwpożarowych w pomieszczeniach usługowych znajdujących się w parterze budynku

BZU.2291.27.20

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zaprojektowanie-i-wykonanie-wydzielenia-w-strefe-pozarowa-kondygnacji-piwnicy-w-budynku-nr-2-przy-ul-polnocnej-1-3-w-lodzi-oraz-zastosowanie-rozwiazan-rekompensujacych-w-zakresie-instalacji-przeciwpozarowych-w-pomieszczeniach-uslugowych-znajdujacych-sie-1 Mon, 20 Apr 2020 14:15:00 +0200
<![CDATA[Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Porazińskiej na odcinku od ul. Taborowej do ul. Szelburg-Zarembiny w Łodzi]]> Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Porazińskiej na odcinku od ul. Taborowej do ul. Szelburg-Zarembiny w Łodzi. BZU.2291.24.20.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/przebudowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-w-ul-porazinskiej-na-odcinku-od-ul-taborowej-do-ul-szelburg-zarembiny-w-lodzi Tue, 14 Apr 2020 12:56:24 +0200
<![CDATA[Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego w Łodzi. BZU.2291.22.20]]> Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego w Łodzi. BZU.2291.22.20

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-szaniawskiego-w-lodzi-bzu-2291-22-20 Fri, 10 Apr 2020 12:06:59 +0200
<![CDATA[Budowa sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej na odcinku od wodociągu w ul. Skrajnej do istniejącej końcówki wodociągu w ul. Raduńskiej w Łodzi]]> Budowa sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej na odcinku od wodociągu w ul. Skrajnej do istniejącej końcówki wodociągu w ul. Raduńskiej w Łodzi

BZU.22961.23.20

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/budowa-sieci-wodociagowej-w-ul-rodzinnej-na-odcinku-od-wodociagu-w-ul-skrajnej-do-istniejacej-koncowki-wodociagu-w-ul-radunskiej-w-lodzi Tue, 07 Apr 2020 13:30:41 +0200
<![CDATA[Bankowa obsługa Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. wraz z kredytem w rachunku bieżącym]]> Bankowa obsługa Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. wraz z kredytem w rachunku bieżącym

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/bankowa-obsluga-lodzkiej-spolki-infrastrukturalnej-sp-z-o-o-wraz-z-kredytem-w-rachunku-biezacym-2 Thu, 02 Apr 2020 12:46:00 +0200
<![CDATA[Likwidacja zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi]]>

„Likwidacja zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi”

BZU.2291.17.20

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/likwidacja-zdrojow-wodociagowych-na-terenie-lodzi-2 Tue, 24 Mar 2020 13:10:10 +0100
<![CDATA[Opracowanie kompleksowych projektów budowlanych wykonawczych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ulicy Kolumny w Łodzi]]> Opracowanie kompleksowych projektów budowlanych wykonawczych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ulicy Kolumny w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-kompleksowych-projektow-budowlanych-wykonawczych-na-budowe-sieci-kanalizacji-sanitarnej-wraz-z-odejsciami-bocznymi-w-ulicy-kolumny-w-lodzi Fri, 20 Mar 2020 13:55:35 +0100
<![CDATA[Przebudowa wodociągu w ul. Wodnej w Łodzi, na odcinku od ul. Tuwima do magistrali wodociągowej w al. Piłsudskiego, wraz z przyłączami wodociągowymi i usługą pełnienia nadzoru autorskiego]]>

Przebudowa wodociągu w ul. Wodnej w Łodzi, na odcinku od ul. Tuwima do magistrali wodociągowej w al. Piłsudskiego, wraz z przyłączami wodociągowymi i usługą pełnienia nadzoru autorskiego.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/przebudowa-wodociagu-w-ul-wodnej-w-lodzi-na-odcinku-od-ul-tuwima-do-magistrali-wodociagowej-w-al-pilsudskiego-wraz-z-przylaczami-wodociagowymi-i-usluga-pelnienia-nadzoru-autorskiego Thu, 19 Mar 2020 10:51:33 +0100
<![CDATA[Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI Sp. z o. o. w latach 2020-2024 ETAP 1]]> Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI Sp. z o. o. w latach 2020-2024 ETAP 1

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/pelnienie-funkcji-inwestora-zastepczego-dla-inwestycji-obiektowych-na-systemie-wodociagowo-kanalizacyjnym-realizowanych-przez-lsi-sp-z-o-o-w-latach-2020-2024-etap-1 Mon, 16 Mar 2020 11:33:55 +0100
<![CDATA[Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwum, pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń technicznych Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. znajdujących się przy ul. Wólczańskiej 17]]>

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwum, pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń technicznych Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. znajdujących się przy ul. Wólczańskiej 17

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/swiadczenie-uslug-sprzatania-pomieszczen-biurowych-archiwum-pomieszczen-sanitarnych-i-pomieszczen-technicznych-lodzkiej-spolki-infrastrukturalnej-sp-z-o-o-znajdujacych-sie-przy-ul-wolczanskiej-17 Fri, 06 Mar 2020 14:48:16 +0100
<![CDATA[Świadczenie kompleksowego doradztwa prawnego i ekonomicznego, dotyczącego zadań rewitalizacyjnych przez Zamawiającego, w odniesieniu do modeli biznesowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji – które mają być realizowane na tych Nieruchomościach]]>

Świadczenie kompleksowego doradztwa prawnego i ekonomicznego, dotyczącego zadań rewitalizacyjnych przez Zamawiającego, w odniesieniu do modeli biznesowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji – które mają być realizowane na tych Nieruchomościach

Znak sprawy: BZU.2291.19.20

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/swiadczenie-kompleksowego-doradztwa-prawnego-i-ekonomicznego-dotyczacego-zadan-rewitalizacyjnych-przez-zamawiajacego-w-odniesieniu-do-modeli-biznesowych-przedsiewziec-rewitalizacyjnych-w-rozumieniu-ustawy-z-dnia-9-pazdziernika-2015r-o-rewitalizacji-ktore- Wed, 04 Mar 2020 11:35:00 +0100
<![CDATA[Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Helenówek, etap II, wraz z budową wodociągu w ul. Cyprysowej/ Bez nazwy w Łodzi]]> Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Helenówek, etap II, wraz z budową wodociągu  w ul. Cyprysowej/ Bez nazwy w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/budowa-sieci-kanalizacyjnej-w-osiedlu-helenowek-etap-ii-wraz-z-budowa-wodociagu-w-ul-cyprysowej-bez-nazwy-w-lodzi Wed, 04 Mar 2020 11:00:38 +0100
<![CDATA[Wyłonienie Zarządcy odpowiedzialnego za kompleksowe zarządzanie nieruchomościami zlokalizowanymi w Łodzi przy ul. Północnej 1/3, Zielonej 6 oraz Ogrodowej 24 w Łodzi]]> Wyłonienie Zarządcy odpowiedzialnego za kompleksowe zarządzanie nieruchomościami zlokalizowanymi w Łodzi przy ul. Północnej 1/3, Zielonej 6 oraz Ogrodowej 24 w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/wylonienie-zarzadcy-odpowiedzialnego-za-kompleksowe-zarzadzanie-nieruchomosciami-zlokalizowanymi-w-lodzi-przy-ul-polnocnej-1-3-zielonej-6-oraz-ogrodowej-24-w-lodzi Fri, 21 Feb 2020 14:37:11 +0100
<![CDATA[Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych w ul. Rokicińskiej, w zlewni kolektora V, w osiedlu Helenówek etap I, w ul. Łąkowej oraz w ul. Łazowskiego z podziałem na części]]> Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych w ul. Rokicińskiej, w zlewni kolektora V, w osiedlu Helenówek etap I, w ul. Łąkowej oraz w ul. Łazowskiego z podziałem na części

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/sprawowanie-pelnobranzowego-nadzoru-autorskiego-przy-realizacji-robot-budowlanych-w-ul-rokicinskiej-w-zlewni-kolektora-v-w-osiedlu-helenowek-etap-i-w-ul-lakowej-oraz-w-ul-lazowskiego-z-podzialem-na-czesci Wed, 19 Feb 2020 14:11:10 +0100
<![CDATA[Audyt podatkowy za rok 2019]]>

Audyt podatkowy za rok 2019

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/audyt-podatkowy-za-rok-2019 Wed, 19 Feb 2020 13:45:57 +0100
<![CDATA[Zaprojektowanie i wykonanie wydzielenia w strefę pożarową kondygnacji piwnicy w budynku nr 2 przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi oraz zastosowanie rozwiązań rekompensujących w zakresie instalacji przeciwpożarowych w pomieszczeniach usługowych znajdujących się w parterze budynku]]>

Zaprojektowanie i wykonanie wydzielenia w strefę pożarową kondygnacji piwnicy w budynku nr 2 przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi oraz zastosowanie rozwiązań  rekompensujących w zakresie instalacji przeciwpożarowych w pomieszczeniach usługowych znajdujących się w parterze budynku

BZU.2291.7.20

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zaprojektowanie-i-wykonanie-wydzielenia-w-strefe-pozarowa-kondygnacji-piwnicy-w-budynku-nr-2-przy-ul-polnocnej-1-3-w-lodzi-oraz-zastosowanie-rozwiazan-rekompensujacych-w-zakresie-instalacji-przeciwpozarowych-w-pomieszczeniach-uslugowych-znajdujacych-sie-w Mon, 17 Feb 2020 14:17:27 +0100
<![CDATA[Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”]]>

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/pelnienie-funkcji-inwestora-zastepczego-dla-zadania-opracowanie-i-wdrozenie-matematycznego-modelu-hydrodynamicznego-sieci-kanalizacji-ogolnosplawnej-i-deszczowej-miasta-lodzi-oraz-opracowanie-koncepcji-programowo-przestrzennej-programu-inwestycyjnego-opty Mon, 17 Feb 2020 10:10:00 +0100
<![CDATA[Opracowanie analizy ryzyka ujęcia wód powierzchniowych Brzustówka - Tomaszów]]> Opracowanie analizy ryzyka ujęcia wód powierzchniowych Brzustówka - Tomaszów

BZU.2291.10.20

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-analizy-ryzyka-ujecia-wod-powierzchniowych-brzustowka-tomaszow Fri, 14 Feb 2020 15:12:44 +0100
<![CDATA[Przebudowa i budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łąkowej w Łodzi]]> Przebudowa i budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łąkowej w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/przebudowa-i-budowa-kanalizacji-ogolnosplawnej-w-ul-lakowej-w-lodzi Fri, 31 Jan 2020 11:35:01 +0100
<![CDATA[Ogłoszenie wstępne: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Porazińskiej na odcinku od ul. Taborowej do ul. Szelburg-Zarembiny w Łodzi]]> Ogłoszenie wstępne: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Porazińskiej na odcinku od ul. Taborowej do ul. Szelburg-Zarembiny w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/ogloszenie-wstepne-przebudowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-w-ul-porazinskiej-na-odcinku-od-ul-taborowej-do-ul-szelburg-zarembiny-w-lodzi Wed, 29 Jan 2020 11:19:00 +0100
<![CDATA[Ogłoszenie wstępne: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Próchnika na odcinku od ul. Lipowej do ul.Żeromskiego w Łodzi]]> Ogłoszenie wstępne: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Próchnika na odcinku od ul. Lipowej do ul.Żeromskiego w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/ogloszenie-wstepne-przebudowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-w-ul-prochnika-na-odcinku-od-ul-lipowej-do-ul-zeromskiego-w-lodzi Wed, 29 Jan 2020 11:10:48 +0100
<![CDATA[Ogłoszenie wstępne: Budowa sieci wodociągowej w ul Dzikich Pól w Łodzi]]> Ogłoszenie wstępne: Budowa sieci wodociągowej w ul Dzikich Pól w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/ogloszenie-wstepne-budowa-sieci-wodociagowej-w-ul-dzikich-pol-w-lodzi Tue, 28 Jan 2020 10:11:28 +0100
<![CDATA[Ogłoszenie wstępne: Budowa sieci wodociągowej w ul Rodzinnej na odcinku wodociągu w ul. Skrajnej od istniejącej końcówki wodociągu w ul. Raduńskiej w Łodzi]]> Ogłoszenie wstępne: Budowa sieci wodociągowej w ul Rodzinnej na odcinku wodociągu w ul. Skrajnej od istniejącej końcówki wodociągu w ul. Raduńskiej w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/ogloszenie-wstepne-budowa-sieci-wodociagowej-w-ul-rodzinnej-na-odcinku-wodociagu-w-ul-skrajnej-od-istniejacej-koncowki-wodociagu-w-ul-radunskiej-w-lodzi Tue, 28 Jan 2020 09:59:27 +0100
<![CDATA[Ogłoszenie wstępne: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego w Łodzi]]> Ogłoszenie wstępne: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/ogloszenie-wstepne-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-szaniawskiego-w-lodzi Tue, 28 Jan 2020 09:56:26 +0100
<![CDATA[Ogłoszenie wstępne: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul Mierzejowej na odcinku od ul. Koszalińskiej do ul. Pogorzel w Łodzi]]> Ogłoszenie wstępne: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul Mierzejowej na odcinku od ul. Koszalińskiej do ul. Pogorzel w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/ogloszenie-wstepne-przebudowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-w-ul-mierzejowej-na-odcinku-od-ul-koszalinskiej-do-ul-pogorzel-w-lodzi Tue, 28 Jan 2020 09:49:03 +0100
<![CDATA[Ogłoszenie wstępne: Kolektor sanitarny Va w ul. Konstantynowskiej od istn. studni nr 43 w ul. Konstantynowskiej do przepompowni ścieków przy ul. Krańcowej wraz z odejściami]]> Ogłoszenie wstępne: Kolektor sanitarny Va w ul. Konstantynowskiej od istn. studni nr 43 w ul. Konstantynowskiej do przepompowni ścieków przy ul. Krańcowej wraz z odejściami

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/ogloszenie-wstepne-kolektor-sanitarny-va-w-ul-konstantynowskiej-od-istn-studni-nr-43-w-ul-konstantynowskiej-do-przepompowni-sciekow-przy-ul-krancowej-wraz-z-odejsciami Tue, 28 Jan 2020 09:40:35 +0100
<![CDATA[Zakup sprzętu komputerowego, maszyn biurowych, oprogramowania oraz świadczenie usług serwisowych na potrzeby ŁSI sp. z o.o.]]>

Zakup sprzętu komputerowego, maszyn biurowych, oprogramowania oraz świadczenie usług serwisowych na potrzeby ŁSI sp. z o.o.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zakup-sprzetu-komputerowego-maszyn-biurowych-oprogramowania-oraz-swiadczenie-uslug-serwisowych-na-potrzeby-lsi-sp-z-o-o Fri, 17 Jan 2020 13:12:45 +0100
<![CDATA[Zaprojektowanie i wykonanie hydroizolacji ścian piwnic budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi wraz z robotami towarzyszącymi, służącymi rewaloryzacji parametrów technicznych przegród pomieszczeń piwnicznych]]>

Zaprojektowanie i wykonanie hydroizolacji ścian piwnic budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi wraz z robotami towarzyszącymi, służącymi rewaloryzacji parametrów technicznych przegród pomieszczeń piwnicznych

BZU.2291.50.19

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zaprojektowanie-i-wykonanie-hydroizolacji-scian-piwnic-budynku-przy-ul-polnocnej-1-3-w-lodzi-wraz-z-robotami-towarzyszacymi-sluzacymi-rewaloryzacji-parametrow-technicznych-przegrod-pomieszczen-piwnicznych Mon, 30 Dec 2019 10:27:49 +0100
<![CDATA[Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację wybranych obiektów wodociągowych w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi]]> Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację wybranych obiektów wodociągowych w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi BZU.2291.52.19

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-dokumentacji-projektowej-na-modernizacje-wybranych-obiektow-wodociagowych-w-tomaszowie-mazowieckim-i-lodzi Tue, 24 Dec 2019 12:22:00 +0100
<![CDATA[Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wodociągowych Łodzi]]> Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wodociągowych Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-dokumentacji-projektowej-na-modernizacje-ukladu-awaryjnego-zasilania-w-energie-elektryczna-wybranych-obiektow-wodociagowych-lodzi Mon, 23 Dec 2019 14:49:01 +0100
<![CDATA[Wykonanie analiz optymalizacyjnych dotyczących sektora wodno-kanalizacyjnego w Łodzi]]> Wykonanie analiz optymalizacyjnych dotyczących sektora wodno-kanalizacyjnego w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/wykonanie-analiz-optymalizacyjnych-dotyczacych-sektora-wodno-kanalizacyjnego-w-lodzi Fri, 20 Dec 2019 11:57:16 +0100
<![CDATA[Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Listopadowej drodze wewnętrznej przy ul. Listopadowej ul. Tadeusza i ul. Krzeptowskiego w Łodzi]]> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Listopadowej, drodze wewnętrznej przy ul. Listopadowej, ul. Tadeusza i ul. Krzeptowskiego w Łodzi BZU.2291.49.19

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-listopadowej-drodze-wewnetrznej-przy-ul-listopadowej-ul-tadeusza-i-ul-krzeptowskiego-w-lodzi-1 Thu, 19 Dec 2019 12:38:06 +0100
<![CDATA[Budowa kanału sanitarnego w ul. Kolumny w Łodzi]]> Budowa kanału sanitarnego w ul. Kolumny w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/budowa-kanalu-sanitarnego-w-ul-kolumny-w-lodzi-1 Wed, 11 Dec 2019 10:21:56 +0100
<![CDATA[Wykonanie Koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacji istniejących obiektów Pompowni Wody Chojny]]> Wykonanie Koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacji istniejących obiektów Pompowni Wody Chojny

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/wykonanie-koncepcji-budowy-stacji-uzdatniania-wody-oraz-modernizacji-istniejacych-obiektow-pompowni-wody-chojny Wed, 20 Nov 2019 12:40:24 +0100
<![CDATA[Przebudowa punktów pomiarowych nr: 101/201, 102, 105, 113, 204, 118/218 na terenie miasta Łodzi BZU.2291.45.19]]>

„Przebudowa punktów pomiarowych nr: 101/201, 102, 105, 113, 204, 118/218 na terenie miasta Łodzi”

BZU.2291.45.19

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/przebudowa-punktow-pomiarowych-nr-101-201-102-105-113-204-118-218-na-terenie-miasta-lodzi-bzu-2291-45-19 Tue, 12 Nov 2019 11:16:22 +0100
<![CDATA[BZU.2291.39.19 Wyłonienie Operatora współpracującego w zakresie pozwalającym na określenie pożądanych funkcji, a następnie ich wdrożenie z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego w nieruchomościach zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28.]]> BZU.2291.39.19 Wyłonienie Operatora współpracującego w zakresie pozwalającym na określenie pożądanych funkcji, a następnie ich wdrożenie z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego w nieruchomościach zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/bzu-2291-39-19-wylonienie-operatora-wspolpracujacego-w-zakresie-pozwalajacym-na-okreslenie-pozadanych-funkcji-a-nastepnie-ich-wdrozenie-z-uwzglednieniem-procesu-inwestycyjnego-w-nieruchomosciach-zlokalizowanych-w-lodzi-przy-ul-ogrodowej-26-i-28 Fri, 04 Oct 2019 13:46:46 +0200
<![CDATA[ogłoszenie wstępne; Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zamówienia „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji Numer referencyjny: BZU.2291.34.19]]> ogłoszenie wstępne dotyczy: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zamówienia „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji Numer referencyjny: BZU.2291.34.19

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/ogloszenie-wstepne-pelnienie-funkcji-inwestora-zastepczego-dla-zamowienia-opracowanie-i-wdrozenie-matematycznego-modelu-hydrodynamicznego-sieci-kanalizacji-ogolnosplawnej-i-deszczowej-miasta-lodzi-oraz-opracowanie-koncepcji-numer-referencyjny-bzu-2291-34- Tue, 24 Sep 2019 14:59:45 +0200
<![CDATA[Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody]]>

Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody

BZU.2291.28.19

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-analizy-ryzyka-ujec-wody Fri, 23 Aug 2019 15:03:00 +0200
<![CDATA[Budowa kanału sanitarnego w ul. Kolumny w Łodzi]]> Budowa kanału sanitarnego w ul. Kolumny w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/budowa-kanalu-sanitarnego-w-ul-kolumny-w-lodzi Tue, 09 Jul 2019 10:02:08 +0200
<![CDATA[Lokale mieszkalne]]> Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. aktualnie nie prowadzi postępowań dotyczących najmu lokali mieszkalnych.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/lokale-mieszkalne Mon, 01 Jul 2019 09:00:00 +0200
<![CDATA[Lokale użytkowe]]> Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. aktualnie nie prowadzi postępowań dotyczących najmu lokali użytkowych.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/lokale-uzytkowe Mon, 01 Jul 2019 09:00:00 +0200
<![CDATA[Regulaminy]]> Regulamin postępowania:

Załączniki do Regulaminu postępowania:

Załączniki do umów najmu:

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/regulaminy Thu, 09 May 2019 13:50:00 +0200
<![CDATA[„Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Kompleksowej przebudowy i remontu kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”]]> Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Kompleksowej przebudowy i remontu kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/pelnienie-funkcji-inwestora-zastepczego-przy-realizacji-kompleksowej-przebudowy-i-remontu-kamienicy-wraz-z-odbudowa-oficyny-poprzecznej-oraz-zmiana-sposobu-uzytkowania-budynkow-frontowego-oficyny-prawej-i-oficyny-poprzecznej-rozbiorka-lewej-oficyny-wraz-z Fri, 01 Mar 2019 10:01:35 +0100
<![CDATA[„Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”]]>

„Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/kompleksowa-przebudowa-i-remont-kamienicy-wraz-z-odbudowa-oficyny-poprzecznej-oraz-zmiana-sposobu-uzytkowania-budynkow-frontowego-oficyny-prawej-i-oficyny-poprzecznej-rozbiorka-lewej-oficyny-wraz-z-elementami-zabezpieczajacymi-oraz-zagospodarowaniem-ter-1 Fri, 25 Jan 2019 11:32:27 +0100
<![CDATA[Regulamin udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. - obowiązujący od dnia 01.01.2019 r.]]> Regulamin udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. - obowiązujący od dnia 01.01.2019 r.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/regulamin-udzielania-zamowien-sektorowych-w-lsi-sp-z-o-o-obowiazujacy-od-dnia-01-01-2019-r Mon, 31 Dec 2018 12:56:27 +0100
<![CDATA[Procedura antykorupcyjna]]> Procedura antykorupcyjna wprowadzona uchwałą Zarządu ŁSI sp. z o.o. nr 62/2018 z dnia 05 kwietnia 2018 r.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/procedura-antykorupcyjna Tue, 27 Nov 2018 11:04:03 +0100
<![CDATA[Udostępnianie studentom / doktorantom materiałów do prac licencjackich / inżynierskich/ magisterskich / doktorskich przez „Łódzką Spółkę Infrastrukturalną” sp. z o.o.]]>

Zasady udostępniania przez Spółkę materiałów studentom/ doktorantom.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/udostepnianie-studentom-doktorantom-materialow-do-prac-licencjackich-inzynierskich-magisterskich-doktorskich-przez-lodzka-spolke-infrastrukturalna-sp-z-o-o Wed, 24 Oct 2018 12:53:25 +0200
<![CDATA[Studenckie praktyki zawodowe]]> Zasady przyjęcia studentów w celu odbycia w ŁSI studenckich praktyk zawodowych.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/studenckie-praktyki-zawodowe Wed, 24 Oct 2018 12:44:59 +0200
<![CDATA[„Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”]]>

„Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-i-wdrozenie-matematycznego-modelu-hydrodynamicznego-sieci-kanalizacji-ogolnosplawnej-i-deszczowej-miasta-lodzi-oraz-opracowanie-koncepcji-programowo-przestrzennej-programu-inwestycyjnego-optymalizacji-pracy-istniejacych-przelewow-burzowych-w-o Mon, 15 Oct 2018 10:51:19 +0200
<![CDATA[Dialog techniczny dla postępowania pn. "Ekspertyza techniczna pt.: "Ocena stanu technicznego rurociągu tranzytowego Ø 800 mm na odcinku SUW Tomaszów Mazowiecki-SUW i Pompownia Wody Rokiciny".]]> Dialog techniczny dla postępowania pn. "Ekspertyza techniczna pt.: "Ocena stanu technicznego rurociągu tranzytowego Ø 800 mm na odcinku SUW Tomaszów Mazowiecki-SUW i Pompownia Wody Rokiciny".

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/dialog-techniczny-dla-postepowania-pn-ekspertyza-techniczna-pt-ocena-stanu-technicznego-rurociagu-tranzytowego-o-800-mm-na-odcinku-suw-tomaszow-mazowiecki-suw-i-pompownia-wody-rokiciny Thu, 26 Jul 2018 08:44:09 +0200
<![CDATA[Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych]]>

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), przedstawiamy poniżej szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych w Spółce.

 

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
ul. Wólczańska 17
90-731 Łódź

 1. Jak można skontaktować się z Administratorem?

Z Administratorem można skontaktować się:

 • telefonicznie: +48 42 66 49 100 (koszt wg taryfy operatora);
 • przez Internet pisząc na adres e-mail: daneosobowe@lsi.lodz.pl;
 • listownie na adres siedziby Administratora: 

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
ul. Wólczańska 17
90-731 Łódź

 1. Informacja o Inspektorze Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pan Krzysztof Radecki. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się:

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
ul. Wólczańska 17
90-731 Łódź

 1. W jakich celach Spółka przetwarza dane osobowe?

Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (podstawa prawna: art. 6. ust. 1 pkt. a/b/c/d/e) w celach:

 • realizacji zadań wynikających z aktu założycielskiego Spółki;
 • realizacji umów;
 • realizacji obowiązków prawnych;
 • świadczenia usług.
 1. Informacja o obowiązku lub dobrowolności.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów oraz wypełnienia obowiązków prawnych. Spółka przetwarzać będzie dane osobowe jedynie w zakresie i okresie niezbędnym do realizacji celów.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.

 1. Komu i dlaczego Spółka udostępnia dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, w szczególności:

 • organom administracji publicznej;
 • organom i jednostkom samorządowym , spółkom z kapitałowym udziałem Miasta współpracującym z ŁSI ,  w ramach projektów i zadań realizowanych w interesie publicznym;
 • bankom i instytucjom płatniczym;
 • podmiotom świadczącym dodatkowe usługi specjalistyczne dla Spółki tj. audytorom podatkowym, biegłym rewidentom badającym sprawozdanie finansowe;
 • dostawcom usług IT, z którymi współpracuje Administrator w celu utrzymania ciągłości i poprawności działania systemów teleinformatycznych;
 • podmiotom realizującym usługi budowlane i remontowe na zlecenie Spółki;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską w celu dostarczania przesyłek i korespondencji;
 • organom egzekucyjnym w przypadku prowadzonych egzekucji sądowych lub administracyjnych.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i profilowaniu.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 1. Jak dane osobowe są przechowywane i jak długo?

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2019.553 ze zmianami), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

 1. Jakie prawa posiadacie Państwo w zakresie ochrony danych osobowych?

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie stosownych informacji, wyjaśnień. Niezależnie od powyższego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/klauzula-informacyjna-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych Mon, 18 Jun 2018 08:57:47 +0200
<![CDATA[Zasady korzystania z serwisu, polityka prywatności i plików cookies]]>

Zasady korzystania z serwisu

 1. Właścicielem i operatorem serwisu bip.lsi.net.pl, dalej zwanego „Serwisem” jest „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 17, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243066, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301, zwana dalej „Operatorem”.
 2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z Serwisu, zwana dalej Użytkownikiem, tym samym przyjmuje i akceptuje warunki korzystania z Serwisu oraz polityki prywatności i plików cookies.
 3. Znaki towarowe zastrzeżone, handlowe, identyfikatory, nazwy zastrzeżone firm, pojawiające się w Serwisie, zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji i podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

Polityka prywatności i plików cookies

 1. Informacje ogólne

  1. Serwis jest ogólnodostępny – do korzystania z serwisu nie jest wymagana rejestracja i podawanie danych osobowych.
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
   2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Dane analityczne dotyczące odwiedzin oraz inne informacje związane z witryną, które nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do poprawy jakości i optymalizacji działania Serwisu.
 2. Informacje w formularzach

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Dane podane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim.
  3. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu wyszukania informacji w Serwisie.
 3. Logi serwera

  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 4. Udostępnienie danych

  1. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej nie są udostępniane podmiotom trzecim.
  2. Informacje techniczne wykorzystywane w statystykach Google Analytics, są przesyłane anonimowo na serwery Google'a zgodnie z polityką ochrony prywatności Google Analytics.
 5. Informacje o plikach cookies

  1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”).
  2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. gromadzenia danych analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.
  5. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zakończenia sesji, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: polityka ochrony prywatności Google Analytics.
  9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
  10. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.
]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zasady-korzystania-z-serwisu-polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies Tue, 29 May 2018 13:09:26 +0200
<![CDATA[Regulamin udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. - obowiązujący od dnia 26.06.2017 r.]]> Regulamin udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. - obowiązujący od dnia 26.06.2017 r.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/regulamin-udzielania-zamowien-sektorowych-w-lsi-sp-z-o-o-obowiazujacy-od-dnia-26-06-2017-r Tue, 22 Aug 2017 14:20:11 +0200
<![CDATA[E-Postępowania]]> Lista przygotowanych E-Postępowań

REGULAMIN AUKCJI ELEKTRONICZNYCH W ŁSI SP. Z O.O. DLA POSTĘPOWAŃ, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/e-postepowania-1 Fri, 27 Nov 2015 14:00:54 +0100
<![CDATA[Zamówienia Publiczne i Sektorowe w ŁSI sp. z o.o.]]>

Roboty Budowlane

Dostawy

Usługi

Dialog Techniczny

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zamowienia-publiczne-i-sektorowe-w-lsi-sp-z-o-o Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[​Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.]]> Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
90-731 Łódź
ul. Wólczańska 17
E-mail: kontakt@lsi.lodz.pl
tel. +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102
NIP: 725-19-06-517
REGON:100077301
KRS: 0000243066
Wysokość kapitału zakładowego: 1 035 100 000,00 PLN

Spółka nie posiada oddziałów.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/lodzka-spolka-infrastrukturalna-sp-z-o-o Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Przedmiot działalności]]> Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  jest Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wyłącznym udziałowcem jest Miasto Łódź.
Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o.o. i dzierżawioną od Miasta Łodzi. Zadanie to jest realizowane przez ŁSI sp. z o.o. poprzez wydzierżawianie i poddzierżawianie ww. majątku operatorom sieci: 

 • Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi,
 • Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.  

Kolejnym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych, których celem jest modernizacja oraz rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w celu podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrona środowiska w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Spółka jest podmiotem zadań publicznych powierzonych przez Miasto Łódź oraz tych, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Przedmiot działalności Spółki określa szczegółowo Akt założycielski ŁSI sp. z o.o.

Główne zadania Spółki:

 • Zarządzanie łódzką infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną poprzez  wydzierżawianie i poddzierżawianie ww. majątku operatorom sieci:
  • Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, 
  • Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. w zakresie systemu oczyszczania ścieków.
 • Planowanie, przygotowywanie i realizowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej, inwestycji modernizacyjnych istniejącej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i rozwojowych – budowa nowej sieci.
 • Prowadzenie innych inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej. 
 • Wykonywanie powierzonych zadań własnych gminy z zakresu rewitalizacji obejmujących realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych dotyczących nieruchomości przekazanych przez Miasto Łódź tytułem aportu lub na podstawie innego stosunku cywilnoprawnego.


Zgodnie z wpisem w KRS, przedmiot działalności „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje następujące pozycje:

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (przedmiot przeważającej działalności),
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 • Przygotowanie terenu pod budowę,
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/przedmiot-dzialalnosci Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Podstawy prawne działania]]> Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. została utworzona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  Nr LI/919/05 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” i wniesienie przez Miasto Łódź wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego "Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych.
Spółka została powołana Aktem założycielskim w dniu 31 sierpnia 2005 r. sporządzonym w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 3045/2005). 

Akt założycielski podlegał kilkukrotnym zmianom na podstawie:

 • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 4 października 2005 roku (rep. A nr 3577/2005),
 • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 listopada 2006 roku (rep. A nr 10180/2006),
 • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 9 października 2008 roku (rep. A nr 14198/2008),
 • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 grudnia 2009 roku (rep. A nr 10692/2009),
 • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 maja 2010 roku (rep. A nr 2409/2010),
 • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 września 2010 roku (rep. A nr 3759/2010),
 • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10.04.2013 r. (rep. A nr 1772/2013), akt notarialny sprostowany protokołem korygującym spisanym za rep. A nr 1805/2013.
 • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 08.12.2015 r. (rep. A nr 7125/2015),
 • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.12.2016 r. (rep. A nr 13459/2016),

 • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17.07.2018 r. (rep. A nr 1410/2018),
 • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15.05.2019 r. (rep. A nr 1257/2019).
 • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22.06.2020 r. (rep. A nr 1022/2020).

ŁSI sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.10.2005 r., pod numerem KRS 0000243066. NIP: 7251906517, REGON: 100077301.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/podstawy-prawne-dzialania Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Organy Spółki]]> Organy Spółki:

Zgromadzenie Wspólników
Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łodzi.


Rada Nadzorcza
Jest organem upoważnionym do sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki w składzie:

 • Pani Joanna Pustelnik-Jaźwiec - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Pan Robert Kowalik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Pan Bogdan Osiński - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Pan Lech Barszcz - Członek Rady Nadzorczej
 • Pan Mieczysław Teodorczyk - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

 • Pan Tomasz Piotrowski - Prezes Zarządu
 • Pan Krzysztof Kacprzak - Członek Zarządu

Zadania, zakres działania, prawa, obowiązki i odpowiedzialność organów Spółki określają:

 • Akt założycielski Spółki,
 • regulaminy władz Spółki,
 • Kodeks spółek handlowych,
 • Kodeks cywilny,
 • inne obowiązujące akty prawne i Regulamin organizacyjny.
]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/organy-spolki Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Załatwianie spraw]]> W Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o. załatwianie spraw odbywa się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.


Pracownicy Spółki przyjmują interesantów w godzinach pracy Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.


Sekretariat Spółki przyjmuje korespondencję  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 


Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 9.00 – 12.00 i 14.00 – 15.00  po uprzednim umówieniu się na spotkanie za pośrednictwem Sekretariatu Spółki (nr tel.: +48 42 66 49 100).

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zalatwianie-spraw Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Oferty pracy]]> Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. prowadzi nabór na stanowisko:

1. Starszy Specjalista ds. Utrzymania Infrastruktury IT - przedłużenie terminu składania ofert do 09 sierpnia 2020 r.


Dokumenty aplikacyjne nie przypisane do konkretnego naboru zgodnie z obowiązującą procedurą zostaną zniszczone.                                    

                                Wzór klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. Wólczańskiej 17, 90-731 Łódź) moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko .......................................................................  
Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji znajdującą się na stronie internetowej www.lsi.lodz.pl w zakładce kariera.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

                       ...............................................

                   (data i podpis kandydata do pracy)