BIP Biuletyn informacji publicznej. http://www.bip.grapple.pl Fri, 30 Jul 2021 08:35:55 +0200 <![CDATA[Budowa drogi rowerowej w ul. Obywatelskiej w Łodzi na odc. od al. Jana Pawła II w kierunku ul. Nowe Sady wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami]]> Budowa drogi rowerowej w ul. Obywatelskiej w Łodzi na odc. od al. Jana Pawła II w kierunku ul. Nowe Sady wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/budowa-drogi-rowerowej-w-ul-obywatelskiej-w-lodzi-na-odc-od-al-jana-pawla-ii-w-kierunku-ul-nowe-sady-wraz-z-przebudowa-wodociagu-wraz-z-przylaczami Wed, 28 Jul 2021 14:48:44 +0200
<![CDATA[Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI sp. z o.o. w latach 2021-2025. Etap 2]]> Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI sp. z o.o. w latach 2021-2025. Etap 2

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/pelnienie-funkcji-inwestora-zastepczego-dla-inwestycji-obiektowych-na-systemie-wodociagowo-kanalizacyjnym-realizowanych-przez-lsi-sp-z-o-o-w-latach-2021-2025-etap-2 Wed, 28 Jul 2021 14:23:25 +0200
<![CDATA[Okresowe ogłoszenie informacyjne - Przebudowa wodociągów wraz z przyłączami w ulicach: Podrzeczna, Wolborska i Stary Rynek]]> Okresowe ogłoszenie informacyjne - Przebudowa wodociągów wraz z przyłączami w ulicach: Podrzeczna, Wolborska i Stary Rynek

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/okresowe-ogloszenie-informacyjne-przebudowa-wodociagow-wraz-z-przylaczami-w-ulicach-podrzeczna-wolborska-i-stary-rynek Fri, 23 Jul 2021 09:44:00 +0200
<![CDATA[Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Saharyjskiej, budowę przepompowni ścieków (tłoczni), oraz rurociągu tłocznego w Łodzi]]>

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-kompleksowej-dokumentacji-projektowej-na-budowe-kanalizacji-sanitarnej-wraz-z-odgalezieniami-bocznymi-w-ul-saharyjskiej-budowe-przepompowni-sciekow-tloczni-oraz-rurociagu-tlocznego-w-lodzi Wed, 21 Jul 2021 10:40:40 +0200
<![CDATA[Okresowe ogłoszenie informacyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chocianowicka i Łaskowice, Nad Dobrzynką]]> Okresowe ogłoszenie informacyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chocianowicka i Łaskowice, Nad Dobrzynką

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/okresowe-ogloszenie-informacyjne-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-chocianowicka-i-laskowice-nad-dobrzynka Wed, 14 Jul 2021 10:47:57 +0200
<![CDATA[Okresowe ogłoszenei informacyjne - Przebudowa wodociągów w osiedlu Julianów etap II]]> Okresowe ogłoszenei informacyjne - Przebudowa wodociągów w osiedlu Julianów etap II

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/okresowe-ogloszenei-informacyjne-przebudowa-wodociagow-w-osiedlu-julianow-etap-ii Wed, 14 Jul 2021 10:46:30 +0200
<![CDATA[Okresowe ogłoszenie informacyjne - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Jaskółcza etap II]]> Okresowe ogłoszenie informacyjne - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Jaskółcza etap II

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/okresowe-ogloszenie-informacyjne-rozbudowa-sieci-kanalizacyjnej-na-terenie-osiedla-jaskolcza-etap-ii Wed, 14 Jul 2021 10:44:59 +0200
<![CDATA[Okresowe ogłoszenie informacyjne - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i budowy wodociągu w ul. Irysowej]]> Okresowe ogłoszenie informacyjne - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i budowy wodociągu w ul. Irysowej

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/okresowe-ogloszenie-informacyjne-zaprojektowanie-i-wykonanie-przebudowy-i-budowy-wodociagu-w-ul-irysowej Wed, 14 Jul 2021 10:43:23 +0200
<![CDATA[Okresowe ogłoszenie informacyjne – Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Młynek Etap IV]]> Okresowe ogłoszenie informacyjne –   Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Młynek Etap IV

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/okresowe-ogloszenie-informacyjne-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-osiedlu-mlynek-etap-iv Wed, 14 Jul 2021 10:38:45 +0200
<![CDATA[Okresowe ogłoszenie informacyjne – Przebudowa wodociągu w ul. Stefana]]> Okresowe ogłoszenie informacyjne – Przebudowa wodociągu w ul. Stefana

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/okresowe-ogloszenie-informacyjne-przebudowa-wodociagu-w-ul-stefana Wed, 14 Jul 2021 10:37:14 +0200
<![CDATA[Okresowe ogłoszenie informacyjne – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przybyszewskiego]]> Okresowe ogłoszenie informacyjne – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przybyszewskiego

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/okresowe-ogloszenie-informacyjne-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-przybyszewskiego Wed, 14 Jul 2021 10:35:33 +0200
<![CDATA[Okresowe ogłoszenie informacyjne - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Jaskółcza etap I]]> Okresowe ogłoszenie informacyjne - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Jaskółcza etap I

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/okresowe-ogloszenie-informacyjne-rozbudowa-sieci-kanalizacyjnej-w-osiedlu-jaskolcza-etap-i Wed, 14 Jul 2021 10:33:47 +0200
<![CDATA[Okresowe ogłoszenie informacyjne – Przebudowa wodociągów i budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji realizowanych przez ZIM pod nazwą „Transport niskoemisyjny" - etap I]]> Okresowe ogłoszenie informacyjne – Przebudowa wodociągów i budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji realizowanych przez ZIM pod nazwą „Transport niskoemisyjny" - etap I

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/okresowe-ogloszenie-informacyjne-przebudowa-wodociagow-i-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-ramach-inwestycji-realizowanych-przez-zim-pod-nazwa-transport-niskoemisyjny-etap-i Wed, 14 Jul 2021 10:31:54 +0200
<![CDATA[Okresowe ogłoszenie informacyjne – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Beskidzkiej i Karkonoskiej]]> Okresowe ogłoszenie informacyjne – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Beskidzkiej i Karkonoskiej

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/okresowe-ogloszenie-informacyjne-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-beskidzkiej-i-karkonoskiej Wed, 14 Jul 2021 10:29:39 +0200
<![CDATA[Okresowe ogłoszenie informacyjne - Przebudowa wodociągów w osiedlu Julianów etap I]]> Okresowe ogłoszenie informacyjne - Przebudowa wodociągów w osiedlu Julianów etap I

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/okresowe-ogloszenie-informacyjne-przebudowa-wodociagow-w-osiedlu-julianow-etap-i Wed, 14 Jul 2021 10:27:19 +0200
<![CDATA[Wstępne ogłoszenie informacyjne - Pełnienie funkcji inwestora zastępczego]]> Wstępne ogłoszenie informacyjne - Pełnienie funkcji inwestora zastępczego

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/wstepne-ogloszenie-informacyjne-pelnienie-funkcji-inwestora-zastepczego Wed, 14 Jul 2021 10:24:37 +0200
<![CDATA[Okresowe ogłoszenie informacyjne - Zaprojektowanie i przebudowa wodociągu z przyłączami w Przybyszewskiego od Piotrkowskiej do Rzgowskiej oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego na odc od Pl Reymonta do Kilińskiego]]> Zaprojektowanie i przebudowa wodociągu z przyłączami w Przybyszewskiego od Piotrkowskiej do Rzgowskiej oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego na odc od Pl Reymonta do Kilińskiego

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/okresowe-ogloszenie-informacyjne-zaprojektowanie-i-przebudowa-wodociagu-z-przylaczami-w-przybyszewskiego-od-piotrkowskiej-do-rzgowskiej-oraz-w-skrzyzowaniach-objetych-przebudowa-ukladu-drogowego-na-odc-od-pl-reymonta-do-kilinskiego Tue, 13 Jul 2021 14:12:41 +0200
<![CDATA[Okresowe ogłoszenie informacyjne - Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami na Placu Wolności w Łodzi]]> Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami na Placu Wolności w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/okresowe-ogloszenie-informacyjne-przebudowa-wodociagu-wraz-z-przylaczami-na-placu-wolnosci-w-lodzi Tue, 13 Jul 2021 14:09:50 +0200
<![CDATA[Konsultacje rynkowe dotyczące przeprowadzenia audytu organizacyjno – prawnego w „Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej” sp. z o.o.]]> Konsultacje rynkowe dotyczące przeprowadzenia audytu organizacyjno – prawnego w „Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej” sp. z o.o.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/konsultacje-rynkowe-dotyczace-przeprowadzenia-audytu-organizacyjno-prawnego-w-lodzkiej-spolce-infrastrukturalnej-sp-z-o-o Tue, 06 Jul 2021 12:48:18 +0200
<![CDATA[Zapytanie Ofertowe]]> ZAPYTANIE OFERTOWE

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. prosi o przedstawienie przez Państwa firmę oferty na realizację usługi polegającej na „Przygotowaniu scenariusza i wystąpieniu w roli prowadzącego wydarzenie kulturalne wraz z kinem plenerowym i prezentacją filmu Kingsajz w reż. Juliusza Machulskiego”.

              

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zapytanie-ofertowe Fri, 02 Jul 2021 13:34:40 +0200
<![CDATA[Ogłoszenie wstępne - Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI sp. z o.o. w latach 2021–2025. Etap 2]]> Ogłoszenie wstępne - Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI sp. z o.o. w latach 2021–2025. Etap 2

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/ogloszenie-wstepne-pelnienie-funkcji-inwestora-zastepczego-dla-inwestycji-obiektowych-na-systemie-wodociagowo-kanalizacyjnym-realizowanych-przez-lsi-sp-z-o-o-w-latach-2021-2025-etap-2 Fri, 02 Jul 2021 12:27:54 +0200
<![CDATA[Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w ul. Łąkowej na odcinku od ul. A. Struga do zasuwy nr 1864 oraz od ul. M. Skłodowskiej – Curie do ul. Karolewskiej w Łodzi]]> „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w ul. Łąkowej na odcinku od ul. A. Struga do zasuwy nr 1864 oraz od ul. M. Skłodowskiej – Curie do ul. Karolewskiej w Łodzi”

BZZ.2291.12.21

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zaprojektowanie-i-wykonanie-przebudowy-wodociagu-w-ul-lakowej-na-odcinku-od-ul-a-struga-do-zasuwy-nr-1864-oraz-od-ul-m-sklodowskiej-curie-do-ul-karolewskiej-w-lodzi Tue, 22 Jun 2021 13:15:00 +0200
<![CDATA[Zaprojektowanie i wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do miejskiego systemu kanalizacji miasta Łodzi]]> Zaprojektowanie i wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do miejskiego systemu kanalizacji miasta Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zaprojektowanie-i-wykonanie-podlaczen-kanalizacyjnych-do-miejskiego-systemu-kanalizacji-miasta-lodzi Fri, 11 Jun 2021 15:02:22 +0200
<![CDATA[„Usługa włączeń przyłączy wod-kan do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta Łodzi”]]> „Usługa włączeń przyłączy wod-kan do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta Łodzi”

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/usluga-wlaczen-przylaczy-wod-kan-do-sieci-wodociagowej-i-kanalizacyjnej-na-terenie-miasta-lodzi Fri, 11 Jun 2021 14:23:50 +0200
<![CDATA[Świadczenie usług ochrony mienia dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Ogrodowej 24/Gdańskiej 2, oraz ul. Wólczańskiej 17 BZZ.2291.10.21]]> „Świadczenie usług ochrony mienia dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Ogrodowej 24/Gdańskiej 2, oraz ul. Wólczańskiej 17” 

BZZ.2291.10.21

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/swiadczenie-uslug-ochrony-mienia-dla-nieruchomosci-polozonych-w-lodzi-przy-ul-ogrodowej-24-gdanskiej-2-oraz-ul-wolczanskiej-17-bzz-2291-10-21 Mon, 31 May 2021 14:50:12 +0200
<![CDATA[Regulamin konkursu ofert na wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla ŁSI sp. z o.o.]]> Regulamin konkursu ofert na wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla ŁSI sp. z o.o.

Plik do pobrania

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego

Informacja z otwarcia ofert konkurs na brokera ŁSI

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/regulamin-konkursu-ofert-na-wybor-brokera-ubezpieczeniowego-dla-lsi-sp-z-o-o Mon, 31 May 2021 13:38:54 +0200
<![CDATA[Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Legionów oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Edwarda w Łodzi]]>

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Legionów oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Edwarda w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/przebudowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-w-ulicy-legionow-oraz-budowa-sieci-wodociagowej-w-ul-edwarda-w-lodzi Fri, 21 May 2021 11:28:00 +0200
<![CDATA[Zakup 7 podwodnych agregatów pompowych dla WPW Łódź oraz pompy odśrodkowej dla WPW Tomaszów]]> Zakup 7 podwodnych agregatów pompowych dla WPW Łódź oraz pompy odśrodkowej dla WPW Tomaszów

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zakup-7-podwodnych-agregatow-pompowych-dla-wpw-lodz-oraz-pompy-odsrodkowej-dla-wpw-tomaszow Wed, 12 May 2021 15:07:25 +0200
<![CDATA[Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Srebrnej, Sierakowskiego, Mackiewicza, Polnej, Olsztyńskiej, Gdyńskiej i Hipotecznej w Łodzi]]> Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Srebrnej, Sierakowskiego, Mackiewicza, Polnej, Olsztyńskiej, Gdyńskiej i Hipotecznej w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/przebudowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-w-ulicach-srebrnej-sierakowskiego-mackiewicza-polnej-olsztynskiej-gdynskiej-i-hipotecznej-w-lodzi Fri, 23 Apr 2021 13:52:05 +0200
<![CDATA[Raport o stanie zapewnienia dostępności Podmiotu Publicznego]]> Raport o stanie zapewnienia dostępności Podmiotu Publicznego - stan w dniu 01.01.2021

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego Mon, 29 Mar 2021 15:22:48 +0200
<![CDATA[Partnerstwo Publiczno-Prywatne - Rewitalizacja famuł fabrykanckich przy ul. Ogrodowej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego polegającego na zaprojektowaniu, wyremontowaniu oraz eksploatacji Famuł fabrykanckich przy ul. Ogrodowej 24, 26, 28 w Łodzi]]> Partnerstwo Publiczno-Prywatne - Rewitalizacja famuł fabrykanckich przy ul. Ogrodowej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego polegającego na zaprojektowaniu, wyremontowaniu oraz eksploatacji Famuł fabrykanckich przy ul. Ogrodowej 24, 26, 28 w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/partnerstwo-publiczno-prywatne-rewitalizacja-famul-fabrykanckich-przy-ul-ogrodowej-w-formule-partnerstwa-publiczno-prywatnego-polegajacego-na-zaprojektowaniu-wyremontowaniu-oraz-eksploatacji-famul-fabrykanckich-przy-ul-ogrodowej-24-26-28-w-lodzi Fri, 05 Mar 2021 10:37:52 +0100
<![CDATA[Regulamin udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o.]]> Regulamin udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/regulamin-udzielania-zamowien-sektorowych-w-lsi-sp-z-o-o Mon, 18 Jan 2021 13:38:29 +0100
<![CDATA[Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj)]]> Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj)

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/przebudowa-ul-przybyszewskiego-na-odc-od-placu-im-reymonta-do-posesji-nr-42-w-trybie-zaprojektuj-i-wybuduj-wraz-z-przebudowa-wodociagu-wraz-z-przylaczami-i-odejsciami-bocznymi-na-odcinku-od-ul-piotrkowskiej-do-ul-rzgowskiej-w-trybie-zaprojektuj-i-wybuduj Fri, 08 Jan 2021 11:12:38 +0100
<![CDATA[Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego]]> Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego]]> http://bip.lsi.net.pl/entry/budowa-i-przebudowa-linii-tramwajowej-w-ulicy-wojska-polskiego-na-odc-od-ul-franciszkanskiej-do-ul-strykowskiej-wraz-z-przebudowa-ukladu-drogowego-i-niezbednej-infrastruktury-oraz-budowa-polaczenia-tramwajowego-wzdluz-ul-strykowskiej-z-przystankiem-lka-lo Thu, 07 Jan 2021 14:37:00 +0100 <![CDATA[Zakup oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o.o.]]> Zakup oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o.o. 

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zakup-oprogramowania-na-potrzeby-lsi-sp-z-o-o Thu, 31 Dec 2020 10:39:26 +0100
<![CDATA[Wykonanie wydzielenia w strefę pożarową kondygnacji piwnicy w budynku nr 2 przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi oraz zastosowanie rozwiązań rekompensujących w zakresie instalacji przeciwpożarowych w pomieszczeniach usługowych znajdujących się w parterze budynku]]> Wykonanie wydzielenia w strefę pożarową kondygnacji piwnicy w budynku nr 2 przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi oraz zastosowanie rozwiązań rekompensujących w zakresie instalacji przeciwpożarowych w pomieszczeniach usługowych znajdujących się w parterze budynku”

BZZ.2291.31.20

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/wykonanie-wydzielenia-w-strefe-pozarowa-kondygnacji-piwnicy-w-budynku-nr-2-przy-ul-polnocnej-1-3-w-lodzi-oraz-zastosowanie-rozwiazan-rekompensujacych-w-zakresie-instalacji-przeciwpozarowych-w-pomieszczeniach-uslugowych-znajdujacych-sie-w-parterze-budynku Thu, 31 Dec 2020 10:30:00 +0100
<![CDATA[Wykonanie wzmocnienia spękanych ścian, instalacji odgromowej i uziomu otokowego oraz termomodernizacji budynku stacji wodociągowej Imielnik w Łodzi]]> Wykonanie wzmocnienia spękanych ścian, instalacji odgromowej i uziomu otokowego oraz  termomodernizacji budynku stacji wodociągowej Imielnik w Łodzi

BZZ.2291.32.20

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/wykonanie-wzmocnienia-spekanych-scian-instalacji-odgromowej-i-uziomu-otokowego-oraz-termomodernizacji-budynku-stacji-wodociagowej-imielnik-w-lodzi Wed, 30 Dec 2020 15:30:06 +0100
<![CDATA[Rozbudowa ul. Traktorowej w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami]]> Rozbudowa ul. Traktorowej w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ]]> http://bip.lsi.net.pl/entry/rozbudowa-ul-traktorowej-w-lodzi-na-odcinku-od-ul-rojnej-do-ul-aleksandrowskiej-wraz-z-budowa-ronda-na-skrzyzowaniu-z-ul-lanowa-oraz-przebudowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-1 Tue, 29 Dec 2020 10:52:37 +0100 <![CDATA[Przebudowa ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich na odcinku od ul. Więckowskiego do ul. Zielonej oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku od ul. Więckowskiego do ul. 6-go Sierpnia w Łodzi]]> Przebudowa ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich na odcinku od ul. Więckowskiego do ul. Zielonej oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku od ul. Więckowskiego do ul. 6-go Sierpnia w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/przebudowa-ul-28-pulku-strzelcow-kaniowskich-na-odcinku-od-ul-wieckowskiego-do-ul-zielonej-oraz-przebudowa-sieci-wodociagowej-z-przylaczami-na-odcinku-od-ul-wieckowskiego-do-ul-6-go-sierpnia-w-lodzi Tue, 29 Dec 2020 10:45:20 +0100
<![CDATA[Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w ul. Łąkowej na odcinku od ul. A. Struga do zasuwy nr 1864 oraz od ul. M. Skłodowskiej – Curie do ul. Karolewskiej]]> Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w ul. Łąkowej na odcinku od ul. A. Struga do zasuwy nr 1864 oraz od ul. M. Skłodowskiej – Curie do ul. Karolewskiej

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zaprojektowanie-i-wykonanie-przebudowy-wodociagu-w-ul-lakowej-na-odcinku-od-ul-a-struga-do-zasuwy-nr-1864-oraz-od-ul-m-sklodowskiej-curie-do-ul-karolewskiej Tue, 29 Dec 2020 09:14:23 +0100
<![CDATA[Wykonanie przebicia przez ścianę nośną w piwnicy przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi]]> Wykonanie przebicia przez ścianę nośną w piwnicy przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi”

BZZ.2291.25.20

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/wykonanie-przebicia-przez-sciane-nosna-w-piwnicy-przy-ul-polnocnej-1-3-w-lodzi-1 Wed, 16 Dec 2020 14:45:00 +0100
<![CDATA[Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Władysława Reymonta i w ul. Antoniny Hoffmanowej w Łodzi]]> Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Władysława Reymonta 
i w ul. Antoniny Hoffmanowej w Łodzi

BZZ.2291.24.20

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/przebudowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-w-ul-wladyslawa-reymonta-i-w-ul-antoniny-hoffmanowej-w-lodzi Wed, 16 Dec 2020 14:10:16 +0100
<![CDATA[Modernizacja Budynku Kraty Rzadkiej w GOŚ ŁAM]]> Modernizacja Budynku Kraty Rzadkiej w GOŚ ŁAM

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/modernizacja-budynku-kraty-rzadkiej-w-gos-lam Wed, 09 Dec 2020 12:20:44 +0100
<![CDATA[Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI sp. z o.o. w latach 2020-2024. ETAP 2]]> Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI sp. z o.o. w latach 2020-2024. ETAP 2

BZZ.2291.7.20

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/pelnienie-funkcji-inwestora-zastepczego-dla-inwestycji-obiektowych-na-systemie-wodociagowo-kanalizacyjnym-realizowanych-przez-lsi-sp-z-o-o-w-latach-2020-2024-etap-2 Mon, 07 Dec 2020 10:22:15 +0100
<![CDATA[Likwidacja studni głębinowych pracujących w systemie zasilania WPW Łódź Zadanie 1]]>

Likwidacja studni głębinowych pracujących w systemie zasilania WPW Łódź – Zadanie 1

BZZ.2291.22.20

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/likwidacja-studni-glebinowych-pracujacych-w-systemie-zasilania-wpw-lodz-zadanie-1 Fri, 04 Dec 2020 13:15:37 +0100
<![CDATA[Budowa kolektora sanitarnego VA w ul. Konstantynowskiej od istniejącej studni nr 43 w ul. Konstantynowskiej do przepompowni ścieków przy ul. Krańcowej w Łodzi]]> Budowa kolektora sanitarnego VA w ul. Konstantynowskiej od istniejącej studni nr 43 w ul. Konstantynowskiej do przepompowni ścieków przy ul. Krańcowej w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/budowa-kolektora-sanitarnego-va-w-ul-konstantynowskiej-od-istniejacej-studni-nr-43-w-ul-konstantynowskiej-do-przepompowni-sciekow-przy-ul-krancowej-w-lodzi-1 Fri, 20 Nov 2020 11:34:48 +0100
<![CDATA[Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Złotno na odcinku od ul. Siewnej do ul. Rąbieńskiej w Łodzi]]> Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Złotno na odcinku od ul. Siewnej do ul. Rąbieńskiej w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-dokumentacji-projektowej-na-przebudowe-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-wodociagowymi-w-ul-zlotno-na-odcinku-od-ul-siewnej-do-ul-rabienskiej-w-lodzi-1 Tue, 27 Oct 2020 08:29:55 +0100
<![CDATA[Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego na budowę sieciowej przepompowni ścieków PS-15 z przekazem danych na działce nr ewid. 31 obręb W-17 przy ul. Pomorskiej w Łodzi wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego]]> Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego na budowę sieciowej przepompowni ścieków PS-15 z przekazem danych na działce nr ewid. 31 obręb W-17 przy ul. Pomorskiej w Łodzi wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-projektu-budowlanego-wykonawczego-na-budowe-sieciowej-przepompowni-sciekow-ps-15-z-przekazem-danych-na-dzialce-nr-ewid-31-obreb-w-17-przy-ul-pomorskiej-w-lodzi-wraz-z-usluga-pelnienia-nadzoru-autorskiego Mon, 26 Oct 2020 12:30:11 +0100
<![CDATA[Wykonanie przebicia przez ścianę nośną w piwnicy przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi]]> Wykonanie przebicia przez ścianę nośną w piwnicy przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi”

BZZ.2291.17.20

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/wykonanie-przebicia-przez-sciane-nosna-w-piwnicy-przy-ul-polnocnej-1-3-w-lodzi Tue, 13 Oct 2020 12:40:17 +0200
<![CDATA[Wynajem lokali użytkowych.]]>

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. ogłasza postępowania pn.:

Wynajem lokali użytkowych w zabytkowej kamienicy przy ulicy Zielonej 6 w Łodzi.


Wynajem lokalu użytkowego A05

Wynajem lokalu użytkowego A06

Wynajem lokalu użytkowego B03

Wynajem lokalu użytkowego B04

Wynajem lokalu użytkowego B05

Wynajem lokalu użytkowego B06

Wynajem lokalu użytkowego B07

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/wynajem-lokali-uzytkowych Mon, 28 Sep 2020 14:12:21 +0200
<![CDATA[Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Złotno na odcinku od ul. Siewnej do ul. Rąbieńskiej w Łodzi]]> Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Złotno na odcinku od ul. Siewnej do ul. Rąbieńskiej w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-dokumentacji-projektowej-na-przebudowe-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami-wodociagowymi-w-ul-zlotno-na-odcinku-od-ul-siewnej-do-ul-rabienskiej-w-lodzi Fri, 11 Sep 2020 09:19:26 +0200
<![CDATA[Zaprojektowanie i wykonanie hydroizolacji zewnętrznych ścian piwnic od strony ul. Nowomiejskiej dla budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi wraz z robotami towarzyszącymi]]> Zaprojektowanie i wykonanie hydroizolacji zewnętrznych ścian piwnic od strony ul. Nowomiejskiej dla budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi wraz z robotami towarzyszącymi”

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zaprojektowanie-i-wykonanie-hydroizolacji-zewnetrznych-scian-piwnic-od-strony-ul-nowomiejskiej-dla-budynku-przy-ul-polnocnej-1-3-w-lodzi-wraz-z-robotami-towarzyszacymi Mon, 24 Aug 2020 12:00:23 +0200
<![CDATA[Opracowanie analizy ryzyka ujęć wód powierzchniowych Brzustówka - Tomaszów]]> Opracowanie analizy ryzyka ujęć wód powierzchniowych Brzustówka - Tomaszów

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-analizy-ryzyka-ujec-wod-powierzchniowych-brzustowka-tomaszow Mon, 10 Aug 2020 13:33:53 +0200
<![CDATA[Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w ul. Łąkowej na odcinku od zmodernizowanego wodociągu Ø 150 w ul. M. Skłodowskiej – Curie (ZWiK nr 103-4177) do zasuwy nr 1864]]> Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu w ul. Łąkowej na odcinku od zmodernizowanego wodociągu Ø 150 w ul. M. Skłodowskiej – Curie (ZWiK nr 103-4177) do zasuwy nr 1864

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zaprojektowanie-i-wykonanie-przebudowy-wodociagu-w-ul-lakowej-na-odcinku-od-zmodernizowanego-wodociagu-o-150-w-ul-m-sklodowskiej-curie-zwik-nr-103-4177-do-zasuwy-nr-1864 Fri, 07 Aug 2020 14:10:04 +0200
<![CDATA[Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację wybranych obiektów wodociągowych w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi]]>

 Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację wybranych obiektów wodociągowych w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-dokumentacji-projektowej-na-modernizacje-wybranych-obiektow-wodociagowych-w-tomaszowie-mazowieckim-i-lodzi-1 Tue, 28 Jul 2020 13:40:07 +0200
<![CDATA[Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Młynek w Łodzi – etap II wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego]]> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Młynek w Łodzi - etap II wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-osiedlu-mlynek-w-lodzi-etap-ii-wraz-z-usluga-pelnienia-nadzoru-autorskiego Tue, 07 Jul 2020 11:02:29 +0200
<![CDATA[„Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wodociągowych Łodzi”]]>

„Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wodociągowych Łodzi”

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-dokumentacji-projektowej-na-modernizacje-ukladu-awaryjnego-zasilania-w-energie-elektryczna-wybranych-obiektow-wodociagowych-lodzi-1 Tue, 23 Jun 2020 11:38:39 +0200
<![CDATA[Rozbudowa ul. Traktorowej w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami]]> Rozbudowa ul. Traktorowej  w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/rozbudowa-ul-traktorowej-w-lodzi-na-odcinku-od-ul-rojnej-do-ul-aleksandrowskiej-wraz-z-budowa-ronda-na-skrzyzowaniu-z-ul-lanowa-oraz-przebudowa-sieci-wodociagowej-wraz-z-przylaczami Tue, 05 May 2020 12:28:23 +0200
<![CDATA[Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI Sp. z o. o. w latach 2020-2024 ETAP 1]]> Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI Sp. z o. o. w latach 2020-2024 ETAP 1

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/pelnienie-funkcji-inwestora-zastepczego-dla-inwestycji-obiektowych-na-systemie-wodociagowo-kanalizacyjnym-realizowanych-przez-lsi-sp-z-o-o-w-latach-2020-2024-etap-1 Mon, 16 Mar 2020 11:33:55 +0100
<![CDATA[Regulaminy]]> Regulamin postępowania:

Załączniki do Regulaminu postępowania:

Załączniki do umów najmu:

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/regulaminy Thu, 09 May 2019 13:50:00 +0200
<![CDATA[„Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Kompleksowej przebudowy i remontu kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”]]> Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Kompleksowej przebudowy i remontu kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/pelnienie-funkcji-inwestora-zastepczego-przy-realizacji-kompleksowej-przebudowy-i-remontu-kamienicy-wraz-z-odbudowa-oficyny-poprzecznej-oraz-zmiana-sposobu-uzytkowania-budynkow-frontowego-oficyny-prawej-i-oficyny-poprzecznej-rozbiorka-lewej-oficyny-wraz-z Fri, 01 Mar 2019 10:01:35 +0100
<![CDATA[„Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”]]>

„Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/kompleksowa-przebudowa-i-remont-kamienicy-wraz-z-odbudowa-oficyny-poprzecznej-oraz-zmiana-sposobu-uzytkowania-budynkow-frontowego-oficyny-prawej-i-oficyny-poprzecznej-rozbiorka-lewej-oficyny-wraz-z-elementami-zabezpieczajacymi-oraz-zagospodarowaniem-ter-1 Fri, 25 Jan 2019 11:32:27 +0100
<![CDATA[Regulamin udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. - obowiązujący od dnia 01.01.2019 r.]]> Regulamin udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. - obowiązujący od dnia 01.01.2019 r.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/regulamin-udzielania-zamowien-sektorowych-w-lsi-sp-z-o-o-obowiazujacy-od-dnia-01-01-2019-r Mon, 31 Dec 2018 12:56:27 +0100
<![CDATA[Procedura antykorupcyjna]]> Procedura antykorupcyjna wprowadzona uchwałą Zarządu ŁSI sp. z o.o. nr 62/2018 z dnia 05 kwietnia 2018 r.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/procedura-antykorupcyjna Tue, 27 Nov 2018 11:04:03 +0100
<![CDATA[Udostępnianie studentom / doktorantom materiałów do prac licencjackich / inżynierskich/ magisterskich / doktorskich przez „Łódzką Spółkę Infrastrukturalną” sp. z o.o.]]>

Zasady udostępniania przez Spółkę materiałów studentom/ doktorantom.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/udostepnianie-studentom-doktorantom-materialow-do-prac-licencjackich-inzynierskich-magisterskich-doktorskich-przez-lodzka-spolke-infrastrukturalna-sp-z-o-o Wed, 24 Oct 2018 12:53:25 +0200
<![CDATA[Studenckie praktyki zawodowe]]> Zasady przyjęcia studentów w celu odbycia w ŁSI studenckich praktyk zawodowych.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/studenckie-praktyki-zawodowe Wed, 24 Oct 2018 12:44:59 +0200
<![CDATA[„Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”]]>

„Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/opracowanie-i-wdrozenie-matematycznego-modelu-hydrodynamicznego-sieci-kanalizacji-ogolnosplawnej-i-deszczowej-miasta-lodzi-oraz-opracowanie-koncepcji-programowo-przestrzennej-programu-inwestycyjnego-optymalizacji-pracy-istniejacych-przelewow-burzowych-w-o Mon, 15 Oct 2018 10:51:19 +0200
<![CDATA[Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych]]>

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), przedstawiamy poniżej szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych w Spółce.

 

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
ul. Wólczańska 17
90-731 Łódź

 1. Jak można skontaktować się z Administratorem?

Z Administratorem można skontaktować się:

 • telefonicznie: +48 42 66 49 100 (koszt wg taryfy operatora);
 • przez Internet pisząc na adres e-mail: daneosobowe@lsi.lodz.pl;
 • listownie na adres siedziby Administratora: 

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
ul. Wólczańska 17
90-731 Łódź

 1. Informacja o Inspektorze Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pan Krzysztof Radecki. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się:

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
ul. Wólczańska 17
90-731 Łódź

 1. W jakich celach Spółka przetwarza dane osobowe?

Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (podstawa prawna: art. 6. ust. 1 pkt. a/b/c/d/e) w celach:

 • realizacji zadań wynikających z aktu założycielskiego Spółki;
 • realizacji umów;
 • realizacji obowiązków prawnych;
 • świadczenia usług.
 1. Informacja o obowiązku lub dobrowolności.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów oraz wypełnienia obowiązków prawnych. Spółka przetwarzać będzie dane osobowe jedynie w zakresie i okresie niezbędnym do realizacji celów.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.

 1. Komu i dlaczego Spółka udostępnia dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, w szczególności:

 • organom administracji publicznej;
 • organom i jednostkom samorządowym , spółkom z kapitałowym udziałem Miasta współpracującym z ŁSI ,  w ramach projektów i zadań realizowanych w interesie publicznym;
 • bankom i instytucjom płatniczym;
 • podmiotom świadczącym dodatkowe usługi specjalistyczne dla Spółki tj. audytorom podatkowym, biegłym rewidentom badającym sprawozdanie finansowe;
 • dostawcom usług IT, z którymi współpracuje Administrator w celu utrzymania ciągłości i poprawności działania systemów teleinformatycznych;
 • podmiotom realizującym usługi budowlane i remontowe na zlecenie Spółki;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską w celu dostarczania przesyłek i korespondencji;
 • organom egzekucyjnym w przypadku prowadzonych egzekucji sądowych lub administracyjnych.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i profilowaniu.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 1. Jak dane osobowe są przechowywane i jak długo?

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2019.553 ze zmianami), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

 1. Jakie prawa posiadacie Państwo w zakresie ochrony danych osobowych?

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie stosownych informacji, wyjaśnień. Niezależnie od powyższego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/klauzula-informacyjna-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych Mon, 18 Jun 2018 08:57:47 +0200
<![CDATA[Zasady korzystania z serwisu, polityka prywatności i plików cookies]]>

Zasady korzystania z serwisu

 1. Właścicielem i operatorem serwisu bip.lsi.net.pl, dalej zwanego „Serwisem” jest „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 17, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243066, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301, zwana dalej „Operatorem”.
 2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z Serwisu, zwana dalej Użytkownikiem, tym samym przyjmuje i akceptuje warunki korzystania z Serwisu oraz polityki prywatności i plików cookies.
 3. Znaki towarowe zastrzeżone, handlowe, identyfikatory, nazwy zastrzeżone firm, pojawiające się w Serwisie, zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji i podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

Polityka prywatności i plików cookies

 1. Informacje ogólne

  1. Serwis jest ogólnodostępny – do korzystania z serwisu nie jest wymagana rejestracja i podawanie danych osobowych.
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
   2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Dane analityczne dotyczące odwiedzin oraz inne informacje związane z witryną, które nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do poprawy jakości i optymalizacji działania Serwisu.
 2. Informacje w formularzach

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Dane podane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim.
  3. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu wyszukania informacji w Serwisie.
 3. Logi serwera

  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 4. Udostępnienie danych

  1. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej nie są udostępniane podmiotom trzecim.
  2. Informacje techniczne wykorzystywane w statystykach Google Analytics, są przesyłane anonimowo na serwery Google'a zgodnie z polityką ochrony prywatności Google Analytics.
 5. Informacje o plikach cookies

  1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”).
  2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. gromadzenia danych analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.
  5. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zakończenia sesji, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: polityka ochrony prywatności Google Analytics.
  9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
  10. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.
]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zasady-korzystania-z-serwisu-polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies Tue, 29 May 2018 13:09:26 +0200
<![CDATA[Regulamin udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. - obowiązujący od dnia 26.06.2017 r.]]> Regulamin udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o. o. - obowiązujący od dnia 26.06.2017 r.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/regulamin-udzielania-zamowien-sektorowych-w-lsi-sp-z-o-o-obowiazujacy-od-dnia-26-06-2017-r Tue, 22 Aug 2017 14:20:11 +0200
<![CDATA[E-Postępowania]]> Lista przygotowanych E-Postępowań

REGULAMIN AUKCJI ELEKTRONICZNYCH W ŁSI SP. Z O.O. DLA POSTĘPOWAŃ, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/e-postepowania-1 Fri, 27 Nov 2015 14:00:54 +0100
<![CDATA[Zamówienia Publiczne i Sektorowe w ŁSI sp. z o.o.]]>

Roboty Budowlane

Dostawy

Usługi

Dialog Techniczny

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zamowienia-publiczne-i-sektorowe-w-lsi-sp-z-o-o Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[​Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.]]> Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
90-731 Łódź
ul. Wólczańska 17
E-mail: kontakt@lsi.lodz.pl
tel. +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102
NIP: 725-19-06-517
REGON:100077301
KRS: 0000243066
Wysokość kapitału zakładowego: 1 035 100 000,00 PLN

Spółka nie posiada oddziałów.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/lodzka-spolka-infrastrukturalna-sp-z-o-o Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Przedmiot działalności]]> Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  jest Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wyłącznym udziałowcem jest Miasto Łódź.
Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o.o. i dzierżawioną od Miasta Łodzi. Zadanie to jest realizowane przez ŁSI sp. z o.o. poprzez wydzierżawianie i poddzierżawianie ww. majątku operatorom sieci: 

 • Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi,
 • Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.  

Kolejnym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych, których celem jest modernizacja oraz rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w celu podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrona środowiska w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Spółka jest podmiotem zadań publicznych powierzonych przez Miasto Łódź oraz tych, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Przedmiot działalności Spółki określa szczegółowo Akt założycielski ŁSI sp. z o.o.

Główne zadania Spółki:

 • Zarządzanie łódzką infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną poprzez  wydzierżawianie i poddzierżawianie ww. majątku operatorom sieci:
  • Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, 
  • Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. w zakresie systemu oczyszczania ścieków.
 • Planowanie, przygotowywanie i realizowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej, inwestycji modernizacyjnych istniejącej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i rozwojowych – budowa nowej sieci.
 • Prowadzenie innych inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej. 
 • Wykonywanie powierzonych zadań własnych gminy z zakresu rewitalizacji obejmujących realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych dotyczących nieruchomości przekazanych przez Miasto Łódź tytułem aportu lub na podstawie innego stosunku cywilnoprawnego.


Zgodnie z wpisem w KRS, przedmiot działalności „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje następujące pozycje:

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (przedmiot przeważającej działalności),
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 • Przygotowanie terenu pod budowę,
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/przedmiot-dzialalnosci Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Podstawy prawne działania]]> Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. została utworzona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  Nr LI/919/05 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” i wniesienie przez Miasto Łódź wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego "Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych.
Spółka została powołana Aktem założycielskim w dniu 31 sierpnia 2005 r. sporządzonym w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 3045/2005). 

Akt założycielski podlegał kilkukrotnym zmianom na podstawie:

 • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 4 października 2005 roku (rep. A nr 3577/2005),
 • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 listopada 2006 roku (rep. A nr 10180/2006),
 • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 9 października 2008 roku (rep. A nr 14198/2008),
 • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 grudnia 2009 roku (rep. A nr 10692/2009),
 • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 maja 2010 roku (rep. A nr 2409/2010),
 • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 września 2010 roku (rep. A nr 3759/2010),
 • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10.04.2013 r. (rep. A nr 1772/2013), akt notarialny sprostowany protokołem korygującym spisanym za rep. A nr 1805/2013.
 • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 08.12.2015 r. (rep. A nr 7125/2015),
 • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.12.2016 r. (rep. A nr 13459/2016),

 • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17.07.2018 r. (rep. A nr 1410/2018),
 • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15.05.2019 r. (rep. A nr 1257/2019).
 • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22.06.2020 r. (rep. A nr 1022/2020).

ŁSI sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.10.2005 r., pod numerem KRS 0000243066. NIP: 7251906517, REGON: 100077301.

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/podstawy-prawne-dzialania Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Organy Spółki]]> Organy Spółki:

Zgromadzenie Wspólników
Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łodzi.


Rada Nadzorcza
Jest organem upoważnionym do sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki w składzie:

 • Pan Robert Kowalik - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 • Pani Joanna Pustelnik-Jaźwiec - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Pan Lech Barszcz - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Pan Mieczysław Teodorczyk - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

 • Pan Tomasz Piotrowski - Prezes Zarządu
 • Pan Krzysztof Kacprzak - Członek Zarządu

Zadania, zakres działania, prawa, obowiązki i odpowiedzialność organów Spółki określają:

 • Akt założycielski Spółki,
 • regulaminy władz Spółki,
 • Kodeks spółek handlowych,
 • Kodeks cywilny,
 • inne obowiązujące akty prawne i Regulamin organizacyjny.
]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/organy-spolki Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Załatwianie spraw]]> W Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o. załatwianie spraw odbywa się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.


Pracownicy Spółki przyjmują interesantów w godzinach pracy Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.


Sekretariat Spółki przyjmuje korespondencję  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 


Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 9.00 – 12.00 i 14.00 – 15.00  po uprzednim umówieniu się na spotkanie za pośrednictwem Sekretariatu Spółki (nr tel.: +48 42 66 49 100).

]]>
http://bip.lsi.net.pl/entry/zalatwianie-spraw Mon, 08 Dec 2014 00:00:00 +0100
<![CDATA[Oferty pracy]]> Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. prowadzi nabór na stanowiska:

1. Młodszy Specjalista ds. Projektowania - termin składania ofert do 30.07.2021

2. Starszy Specjalista/Ekspert ds. Projektowania - termin składania ofert do 30.07.2021

3. Młodszy Specjalista ds. Kosztorysowania - termin składania ofert do 30.07.2021

4. Starszy Specjalista/ Ekspert ds. Kosztorysowania - termin składania ofert do 30.07.2021


Dokumenty aplikacyjne nie przypisane do konkretnego naboru zgodnie z obowiązującą procedurą zostaną zniszczone.