Podstawy prawne działania
Dodano: 08-12-2014 w kategorii: Podstawy prawne działania. Dodane przez: Michał Tomczyk.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. została utworzona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  Nr LI/919/05 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” i wniesienie przez Miasto Łódź wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego "Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych.
Spółka została powołana Aktem założycielskim w dniu 31 sierpnia 2005 r. sporządzonym w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 3045/2005). 

Akt założycielski podlegał kilkukrotnym zmianom na podstawie:

  • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 4 października 2005 roku (rep. A nr 3577/2005),
  • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 listopada 2006 roku (rep. A nr 10180/2006),
  • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 9 października 2008 roku (rep. A nr 14198/2008),
  • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 grudnia 2009 roku (rep. A nr 10692/2009),
  • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 maja 2010 roku (rep. A nr 2409/2010),
  • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 września 2010 roku (rep. A nr 3759/2010),
  • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10.04.2013 r. (rep. A nr 1772/2013), akt notarialny sprostowany protokołem korygującym spisanym za rep. A nr 1805/2013.
  • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 08.12.2015 r. (rep. A nr 7125/2015),
  • Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.12.2016 r. (rep. A nr 13459/2016),

  • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17.07.2018 r. (rep. A nr 1410/2018).

ŁSI sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.10.2005 r., pod numerem KRS 0000243066. NIP: 7251906517, REGON: 100077301.

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler