Wykonanie Koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacji istniejących obiektów Pompowni Wody Chojny
Dodano: 20-11-2019 w kategorii: Usługi.

Wykonanie Koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacji istniejących obiektów Pompowni Wody Chojny

Badanie sprawozdania finansowego Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. za lata 2019 - 2020
Dodano: 08-11-2019 w kategorii: Usługi.

Badanie sprawozdania finansowego Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. za lata 2019 - 2020

Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych w ul. Rokicińskiej, w zlewni kolektora V, osiedlu Helenówek, ul. Listopadowej, ul. Tadeusza i ul. Krzeptowskiego z podziałem na części
Dodano: 31-10-2019 w kategorii: Usługi.

Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych w ul. Rokicińskiej, w zlewni kolektora V, osiedlu Helenówek, ul. Listopadowej, ul. Tadeusza i ul. Krzeptowskiego z podziałem na części

Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi BZU.2291.38.19
Dodano: 02-10-2019 w kategorii: Usługi.

Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. «Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi BZU.2291.38.19

Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody
Dodano: 23-08-2019 w kategorii: Usługi.

Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody

BZU.2291.28.19

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler