Struktura własnościowa i majątek
Dodano: 08-12-2014 w kategorii: Struktura własnościowa i majątek. Dodane przez: Michał Tomczyk.

Struktura własnościowa i majątek

Od początku działania Spółki wyłącznym  jej udziałowcem jest Miasto Łódź.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 989 820 000,00 zł i dzieli się na 98 982 udziałów po 10 000 zł.


Zmiany w kapitale zakładowym Spółki:

  • Na dzień 12.10.2005 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 1 000 000,00 zł.
  • Na dzień 28.12.2007 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 568 500 000,00 zł.
  • Na dzień 08.12.2008 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 574 700 000,00 zł.
  • Na dzień 23.01.2009 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 612 090 000,00 zł.
  • Na dzień 20.10.2010 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 689 010 000,00 zł.
  • Na dzień 31.05.2013 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 917 880 000,00 zł.
  • Na dzień 20.03.2015 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 940 480 000,00 zł.
  • Na dzień 22.12.2015 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 942 860 000,00 zł.
  • Na dzień 03.02.2016 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 971 770 000,00 zł.
  • Od dnia 26.09.2017 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 989 820 000,00 zł.

Według stanu na koniec 2017 r. ŁSI sp. z o.o. jest właścicielem majątku trwałego o wartości brutto 1.660.539.441,07 zł.

Zysk netto Spółki za rok 2017 wyniósł 5.011.127,81 zł.

Kariera
Dodano: 08-12-2014 w kategorii: Kariera. Dodane przez: Michał Tomczyk.

Oferty pracy

Dla studenta

Informacja publiczna nieudostępniona w BIP
Dodano: 08-12-2014 w kategorii: Informacja publiczna nieudostępniona w BIP. Dodane przez: Michał Tomczyk.

Informacja publiczna nieudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z dnia 2018.07.10).

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler