Dla studenta
Dodano: 08-12-2014 w kategorii: Dla studenta. Dodane przez: Michał Tomczyk.


Informujemy, że w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o. obowiązują:

 • Regulamin studenckich praktyk zawodowych Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.,
 • Regulamin udostępniania studentom / doktorantom materiałów do prac licencjackich / inżynierskich / magisterskich / doktorskich przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o.Struktura organizacyjna
Dodano: 08-12-2014 w kategorii: Struktura organizacyjna. Dodane przez: Michał Tomczyk.

Struktura organizacyjna
Podział na komórki organizacyjne i zakres ich kompetencji określa Regulamin organizacyjny Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.
Strukturę organizacyjną Spółki przedstawia
schemat organizacyjny.

Struktura własnościowa i majątek
Dodano: 08-12-2014 w kategorii: Struktura własnościowa i majątek. Dodane przez: Michał Tomczyk.

Struktura własnościowa i majątek

Od początku działania Spółki wyłącznym  jej udziałowcem jest Miasto Łódź.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 035 100 000,00 zł i dzieli się na 103 510 udziałów po 10 000 zł.


Zmiany w kapitale zakładowym Spółki:

 • Na dzień 12.10.2005 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 1 000 000,00 zł.
 • Na dzień 28.12.2007 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 568 500 000,00 zł.
 • Na dzień 08.12.2008 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 574 700 000,00 zł.
 • Na dzień 23.01.2009 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 612 090 000,00 zł.
 • Na dzień 20.10.2010 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 689 010 000,00 zł.
 • Na dzień 31.05.2013 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 917 880 000,00 zł.
 • Na dzień 20.03.2015 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 940 480 000,00 zł.
 • Na dzień 22.12.2015 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 942 860 000,00 zł.
 • Na dzień 03.02.2016 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 971 770 000,00 zł.
 • Na dzień 26.09.2017 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 989 820 000,00 zł.
 • Od dnia 29.05.2019 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 035 100 000,00 zł.

Według stanu na koniec 2019 r. ŁSI sp. z o.o. jest właścicielem majątku trwałego o wartości brutto 1.728 537 809,83 zł.

Zysk netto Spółki za rok 2019  wyniósł 13 360 532,25 zł.

Kariera
Dodano: 08-12-2014 w kategorii: Kariera. Dodane przez: Michał Tomczyk.

Oferty pracy

Dla studenta

Informacja publiczna nieudostępniona w BIP
Dodano: 08-12-2014 w kategorii: Informacja publiczna nieudostępniona w BIP. Dodane przez: Michał Tomczyk.

Informacja publiczna nieudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j.).

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler