Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego
Dodano: 07-01-2021 w kategorii: Roboty budowlane.

Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego

Zakup oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o.o.
Dodano: 31-12-2020 w kategorii: Dostawy.

Zakup oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o.o. 

Wykonanie wydzielenia w strefę pożarową kondygnacji piwnicy w budynku nr 2 przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi oraz zastosowanie rozwiązań rekompensujących w zakresie instalacji przeciwpożarowych w pomieszczeniach usługowych znajdujących się w parterze budynku
Dodano: 31-12-2020 w kategorii: Roboty budowlane. Dodane przez: Dorota Pajerska.

Wykonanie wydzielenia w strefę pożarową kondygnacji piwnicy w budynku nr 2 przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi oraz zastosowanie rozwiązań rekompensujących w zakresie instalacji przeciwpożarowych w pomieszczeniach usługowych znajdujących się w parterze budynku”

BZZ.2291.31.20

Wykonanie wzmocnienia spękanych ścian, instalacji odgromowej i uziomu otokowego oraz termomodernizacji budynku stacji wodociągowej Imielnik w Łodzi
Dodano: 30-12-2020 w kategorii: Roboty budowlane. Dodane przez: Dorota Pajerska.

Wykonanie wzmocnienia spękanych ścian, instalacji odgromowej i uziomu otokowego oraz  termomodernizacji budynku stacji wodociągowej Imielnik w Łodzi

BZZ.2291.32.20

Rozbudowa ul. Traktorowej w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Dodano: 29-12-2020 w kategorii: Roboty budowlane.

Rozbudowa ul. Traktorowej w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler