Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Próchnika na odcinku od ul. Lipowej do ul. Żeromskiego w Łodzi
Dodano: 06-07-2020 w kategorii: Roboty budowlane.

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Próchnika na odcinku od ul. Lipowej do ul. Żeromskiego w Łodzi

„Przebudowa ul. Zarzewskiej na odc. od ul. Praskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z prawem opcji w zakresie wykonania konstrukcji jezdni na całej szerokości ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Praskiej zgodnie z pismem ZDiT – znak: ZDiT-EE.50210.1.57.2020 dnia 17.02.2020 r. (w trybie wybuduj) oraz przebudowa wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Rzgowskiej (w trybie wybuduj)”
Dodano: 29-06-2020 w kategorii: Roboty budowlane.

„Przebudowa ul. Zarzewskiej na odc. od ul. Praskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z prawem opcji w zakresie wykonania konstrukcji jezdni na całej szerokości ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Praskiej zgodnie z pismem ZDiT – znak: ZDiT-EE.50210.1.57.2020 dnia 17.02.2020 r. (w trybie wybuduj) oraz przebudowa wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Rzgowskiej (w trybie wybuduj)”

Budowa sieci wodociągowej w ul. Dzikich Pól w Łodzi
Dodano: 26-06-2020 w kategorii: Roboty budowlane.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Dzikich Pól w Łodzi

„Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wodociągowych Łodzi”
Dodano: 23-06-2020 w kategorii: Usługi.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wodociągowych Łodzi”

Świadczenie usług ochrony mienia dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.: Ogrodowej 24/Gdańskiej 2, oraz Wólczańskiej 17 BZZ.2291.10.20
Dodano: 17-06-2020 w kategorii: Usługi.

Świadczenie usług ochrony mienia dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.: Ogrodowej 24/Gdańskiej 2, oraz Wólczańskiej 17

znak sprawy BZZ.2291.10.20

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler