„Usługa Inwestora Zastępczego dla zadań realizowanych w obiektach wodociągowych”
Dodano: 16-10-2018 w kategorii: Usługi.

„Usługa Inwestora Zastępczego dla zadań realizowanych w obiektach wodociągowych”

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami w al. 1 Maja na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej w Łodzi
Dodano: 16-10-2018 w kategorii: Roboty budowlane.

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu
wraz z przyłączami w al. 1 Maja
na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej w Łodzi

„Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach Beskidzkiej i Karkonoskiej w Łodzi wraz z budową przepompowni ścieków"
Dodano: 16-10-2018 w kategorii: Usługi.

„Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach Beskidzkiej i Karkonoskiej w Łodzi wraz z budową przepompowni ścieków"


Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla inwestycji związanych z likwidacją studni pracujących w systemie zasilania WPW Łódź
Dodano: 16-10-2018 w kategorii: Usługi.

Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla inwestycji związanych z likwidacją studni pracujących w systemie zasilania WPW Łódź

„Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”
Dodano: 15-10-2018 w kategorii: Usługi.

„Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler