Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody
Dodano: 23-08-2019 w kategorii: Usługi.

Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody

BZU.2291.28.19

„Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego wykonawczego na budowę wodociągu w ul. Edwarda w Łodzi”
Dodano: 21-08-2019 w kategorii: Usługi.

Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego wykonawczego na budowę wodociągu w ul. Edwarda w Łodzi”

Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. «Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi BZU.2291.35.19
Dodano: 08-08-2019 w kategorii: Usługi.

Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. «Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi

BZU.2291.35.19

„Opracowanie kompleksowych projektów budowlano - wykonawczych na przebudowę sieci wodociągowych w ulicach: Reymonta, Hoffmanowej, Mierzejowej, Próchnika, Strzelców Kaniowskich, Żeligowskiego, Krakowskiej i Traktorowej Łodzi”
Dodano: 05-08-2019 w kategorii: Usługi.

„Opracowanie kompleksowych projektów budowlano - wykonawczych na przebudowę sieci wodociągowych w ulicach: Reymonta, Hoffmanowej, Mierzejowej, Próchnika, Strzelców Kaniowskich, Żeligowskiego, Krakowskiej i Traktorowej Łodzi”

Zakup mebli na potrzeby ŁSI sp. z o.o.
Dodano: 23-07-2019 w kategorii: Dostawy.

Zakup mebli na potrzeby ŁSI sp. z o.o.

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler