Świadczenie usług ochrony mienia dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.: Ogrodowej 24/Gdańskiej 2, oraz Wólczańskiej 17
Dodano: 29-05-2020 w kategorii: Usługi.

Świadczenie usług ochrony mienia dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.: Ogrodowej 24/Gdańskiej 2, oraz Wólczańskiej 17

BZZ.2291.5.20

Wykonanie usługi włączeń przyłączy wod-kan do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obejmującej montaż materiałów niezbędnych do realizacji włączenia
Dodano: 06-05-2020 w kategorii: Usługi.

Wykonanie usługi włączeń przyłączy wod-kan do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obejmującej montaż materiałów niezbędnych do realizacji włączenia

Opracowanie kompleksowych projektów budowlanych wykonawczych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ulicy Kolumny w Łodzi
Dodano: 20-03-2020 w kategorii: Usługi.

Opracowanie kompleksowych projektów budowlanych wykonawczych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ulicy Kolumny w Łodzi

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI Sp. z o. o. w latach 2020-2024 ETAP 1
Dodano: 16-03-2020 w kategorii: Usługi.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI Sp. z o. o. w latach 2020-2024 ETAP 1

Świadczenie kompleksowego doradztwa prawnego i ekonomicznego, dotyczącego zadań rewitalizacyjnych przez Zamawiającego, w odniesieniu do modeli biznesowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji – które mają być realizowane na tych Nieruchomościach
Dodano: 04-03-2020 w kategorii: Usługi.

Świadczenie kompleksowego doradztwa prawnego i ekonomicznego, dotyczącego zadań rewitalizacyjnych przez Zamawiającego, w odniesieniu do modeli biznesowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji – które mają być realizowane na tych Nieruchomościach

Znak sprawy: BZU.2291.19.20

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler