Badanie sprawozdania finansowego Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. za lata 2019 - 2020
Dodano: 08-11-2019 w kategorii: Usługi.

Badanie sprawozdania finansowego Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. za lata 2019 - 2020

BZU.2291.39.19 Wyłonienie Operatora współpracującego w zakresie pozwalającym na określenie pożądanych funkcji, a następnie ich wdrożenie z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego w nieruchomościach zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28.
Dodano: 04-10-2019 w kategorii: Dialog Techniczny.

BZU.2291.39.19 Wyłonienie Operatora współpracującego w zakresie pozwalającym na określenie pożądanych funkcji, a następnie ich wdrożenie z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego w nieruchomościach zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28.

ogłoszenie wstępne; Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zamówienia „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji Numer referencyjny: BZU.2291.34.19
Dodano: 24-09-2019 w kategorii: Profil Nabywcy.

ogłoszenie wstępne dotyczy: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zamówienia „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji Numer referencyjny: BZU.2291.34.19

Dialog techniczny dla postępowania „Modernizacja węzła utleniania ozonem w Stacji Uzdatniania Wody w Tomaszowie Mazowieckim w ramach inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI sp. z o.o. w latach 2019-2022”
Dodano: 24-09-2019 w kategorii: Dialog Techniczny. Dodane przez: Magdalena Kaniewska-Jędrzejczak.

Dialog techniczny dla postępowania „Modernizacja węzła utleniania ozonem w Stacji Uzdatniania Wody w Tomaszowie Mazowieckim w ramach inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI sp.  z o.o. w latach 2019-2022”

Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody
Dodano: 23-08-2019 w kategorii: Usługi.

Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody

BZU.2291.28.19

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler