Audyt podatkowy za rok 2019
Dodano: 19-02-2020 w kategorii: Usługi.

Audyt podatkowy za rok 2019

Zaprojektowanie i wykonanie wydzielenia w strefę pożarową kondygnacji piwnicy w budynku nr 2 przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi oraz zastosowanie rozwiązań rekompensujących w zakresie instalacji przeciwpożarowych w pomieszczeniach usługowych znajdujących się w parterze budynku
Dodano: 17-02-2020 w kategorii: Roboty budowlane.

Zaprojektowanie i wykonanie wydzielenia w strefę pożarową kondygnacji piwnicy w budynku nr 2 przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi oraz zastosowanie rozwiązań  rekompensujących w zakresie instalacji przeciwpożarowych w pomieszczeniach usługowych znajdujących się w parterze budynku

BZU.2291.7.20

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”
Dodano: 17-02-2020 w kategorii: Usługi.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”

Opracowanie analizy ryzyka ujęcia wód powierzchniowych Brzustówka - Tomaszów
Dodano: 14-02-2020 w kategorii: Usługi.

Opracowanie analizy ryzyka ujęcia wód powierzchniowych Brzustówka - Tomaszów

BZU.2291.10.20

Przebudowa i budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łąkowej w Łodzi
Dodano: 31-01-2020 w kategorii: Roboty budowlane.

Przebudowa i budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łąkowej w Łodzi

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler