Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych w ul. Rokicińskiej, w zlewni kolektora V, w osiedlu Helenówek etap I, w ul. Łąkowej oraz w ul. Łazowskiego z podziałem na części
Dodano: 19-02-2020 w kategorii: Usługi.

Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych w ul. Rokicińskiej, w zlewni kolektora V, w osiedlu Helenówek etap I, w ul. Łąkowej oraz w ul. Łazowskiego z podziałem na części

Audyt podatkowy za rok 2019
Dodano: 19-02-2020 w kategorii: Usługi.

Audyt podatkowy za rok 2019

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”
Dodano: 17-02-2020 w kategorii: Usługi.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”

Opracowanie analizy ryzyka ujęcia wód powierzchniowych Brzustówka - Tomaszów
Dodano: 14-02-2020 w kategorii: Usługi.

Opracowanie analizy ryzyka ujęcia wód powierzchniowych Brzustówka - Tomaszów

BZU.2291.10.20

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację wybranych obiektów wodociągowych w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi
Dodano: 24-12-2019 w kategorii: Usługi. Dodane przez: Dorota Pajerska.

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację wybranych obiektów wodociągowych w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi BZU.2291.52.19

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler