Lokale użytkowe
Dodano: 01-07-2019 w kategorii: Lokale użytkowe.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. aktualnie nie prowadzi postępowań dotyczących najmu lokali użytkowych.

Wyłonienie Operatora współpracującego w zakresie pozwalającym na określenie pożądanych funkcji, a następnie ich wdrożenie z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego w nieruchomościach zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28.
Dodano: 18-06-2019 w kategorii: Dialog Techniczny.

Wyłonienie Operatora współpracującego w zakresie pozwalającym na określenie pożądanych funkcji, a następnie ich wdrożenie z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego

w nieruchomościach zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Ogrodowej 26 i 28.

Ekspertyza techniczna wyłączonego z eksploatacji rurociągu przesyłowego DN800 SUW Tomaszów Mazowiecki - Rokiciny
Dodano: 18-06-2019 w kategorii: Usługi.

Ekspertyza techniczna wyłączonego z eksploatacji rurociągu przesyłowego DN800 SUWZ Tomaszów Mazowiecki - Rokiciny

Wykonanie wielobranżowej zamiennej dokumentacji projektowej wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego na „Przebudowę, nadbudowę i remont konserwatorski wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków położonych przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi.”
Dodano: 04-06-2019 w kategorii: Usługi.

Wykonanie wielobranżowej zamiennej dokumentacji projektowej wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego na  „Przebudowę, nadbudowę i remont konserwatorski wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków położonych przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi.”

Zewnętrzne źródła finansowania działań inwestycyjnych na nieruchomościach kubaturowych stanowiących własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.
Dodano: 17-05-2019 w kategorii: Dialog Techniczny.

Zewnętrzne źródła finansowania działań inwestycyjnych na nieruchomościach kubaturowych stanowiących własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler