„Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Kompleksowej przebudowy i remontu kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”
Dodano: 01-03-2019 w kategorii: Usługi. Dodane przez: Magdalena Kaniewska-Jędrzejczak.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Kompleksowej przebudowy i remontu kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi

Przebudowa dachu oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych wraz z osuszeniem budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi
Dodano: 25-02-2019 w kategorii: Roboty budowlane.

Przebudowa dachu oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych wraz z osuszeniem budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czwartaków oraz w ul. Ustronnej i ul. Wołodyjowskiego w Łodzi.
Dodano: 19-02-2019 w kategorii: Roboty budowlane. Dodane przez: Paweł Arabski.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czwartaków oraz w ul. Ustronnej i ul. Wołodyjowskiego w Łodzi.

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wykonanie usług informatycznych na potrzeby ŁSI sp. z o. o.
Dodano: 18-02-2019 w kategorii: Dostawy.

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wykonanie usług informatycznych na potrzeby ŁSI sp. z o. o. 

„Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”
Dodano: 25-01-2019 w kategorii: Roboty budowlane.

„Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler