Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla inwestycji związanych z likwidacją studni pracujących w systemie zasilania WPW Łódź
Dodano: 16-10-2018 w kategorii: Usługi.

Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla inwestycji związanych z likwidacją studni pracujących w systemie zasilania WPW Łódź

„Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”
Dodano: 15-10-2018 w kategorii: Usługi.

„Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wykonanie usług informatycznych na potrzeby ŁSI Sp. z o. o.
Dodano: 15-10-2018 w kategorii: Dostawy.

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wykonanie usług informatycznych na potrzeby ŁSI Sp. z o. o.

Likwidacja zdrojów wodociągowych
Dodano: 12-10-2018 w kategorii: Roboty budowlane.

Likwidacja zdrojów wodociągowych

„Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach: Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.”
Dodano: 04-10-2018 w kategorii: Usługi. Dodane przez: Ireneusz Grabowski.

„Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w ulicach: Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi.”


Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler