Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI sp. z o.o. w latach 2020-2024. ETAP 2
Dodano: 07-12-2020 w kategorii: Usługi. Dodane przez: Dorota Pajerska.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI sp. z o.o. w latach 2020-2024. ETAP 2

BZZ.2291.7.20

Likwidacja studni głębinowych pracujących w systemie zasilania WPW Łódź Zadanie 1
Dodano: 04-12-2020 w kategorii: Roboty budowlane. Dodane przez: Dorota Pajerska.

Likwidacja studni głębinowych pracujących w systemie zasilania WPW Łódź – Zadanie 1

BZZ.2291.22.20

Budowa kolektora sanitarnego VA w ul. Konstantynowskiej od istniejącej studni nr 43 w ul. Konstantynowskiej do przepompowni ścieków przy ul. Krańcowej w Łodzi
Dodano: 20-11-2020 w kategorii: Roboty budowlane.

Budowa kolektora sanitarnego VA w ul. Konstantynowskiej od istniejącej studni nr 43 w ul. Konstantynowskiej do przepompowni ścieków przy ul. Krańcowej w Łodzi

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Złotno na odcinku od ul. Siewnej do ul. Rąbieńskiej w Łodzi
Dodano: 27-10-2020 w kategorii: Usługi.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Złotno na odcinku od ul. Siewnej do ul. Rąbieńskiej w Łodzi

Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego na budowę sieciowej przepompowni ścieków PS-15 z przekazem danych na działce nr ewid. 31 obręb W-17 przy ul. Pomorskiej w Łodzi wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego
Dodano: 26-10-2020 w kategorii: Usługi. Dodane przez: Aleksandra Wojciechowska.

Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego na budowę sieciowej przepompowni ścieków PS-15 z przekazem danych na działce nr ewid. 31 obręb W-17 przy ul. Pomorskiej w Łodzi wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler