Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wodociągowych Łodzi
Dodano: 23-12-2019 w kategorii: Usługi.

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wodociągowych Łodzi

Wykonanie analiz optymalizacyjnych dotyczących sektora wodno-kanalizacyjnego w Łodzi
Dodano: 20-12-2019 w kategorii: Usługi.

Wykonanie analiz optymalizacyjnych dotyczących sektora wodno-kanalizacyjnego w Łodzi

Wykonanie Koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacji istniejących obiektów Pompowni Wody Chojny
Dodano: 20-11-2019 w kategorii: Usługi.

Wykonanie Koncepcji budowy Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacji istniejących obiektów Pompowni Wody Chojny

Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody
Dodano: 23-08-2019 w kategorii: Usługi.

Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody

BZU.2291.28.19

„Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Kompleksowej przebudowy i remontu kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi”
Dodano: 01-03-2019 w kategorii: Usługi. Dodane przez: Magdalena Kaniewska-Jędrzejczak.

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Kompleksowej przebudowy i remontu kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej 6 w Łodzi

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler