Ogłoszenie wstępne: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego w Łodzi
Dodano: 28-01-2020 w kategorii: Profil Nabywcy.

Ogłoszenie wstępne: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego w Łodzi

Ogłoszenie wstępne: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul Mierzejowej na odcinku od ul. Koszalińskiej do ul. Pogorzel w Łodzi
Dodano: 28-01-2020 w kategorii: Profil Nabywcy.

Ogłoszenie wstępne: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul Mierzejowej na odcinku od ul. Koszalińskiej do ul. Pogorzel w Łodzi

Ogłoszenie wstępne: Kolektor sanitarny Va w ul. Konstantynowskiej od istn. studni nr 43 w ul. Konstantynowskiej do przepompowni ścieków przy ul. Krańcowej wraz z odejściami
Dodano: 28-01-2020 w kategorii: Profil Nabywcy.

Ogłoszenie wstępne: Kolektor sanitarny Va w ul. Konstantynowskiej od istn. studni nr 43 w ul. Konstantynowskiej do przepompowni ścieków przy ul. Krańcowej wraz z odejściami

Zakup sprzętu komputerowego, maszyn biurowych, oprogramowania oraz świadczenie usług serwisowych na potrzeby ŁSI sp. z o.o.
Dodano: 17-01-2020 w kategorii: Dostawy.

Zakup sprzętu komputerowego, maszyn biurowych, oprogramowania oraz świadczenie usług serwisowych na potrzeby ŁSI sp. z o.o.

Zaprojektowanie i wykonanie hydroizolacji ścian piwnic budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi wraz z robotami towarzyszącymi, służącymi rewaloryzacji parametrów technicznych przegród pomieszczeń piwnicznych
Dodano: 30-12-2019 w kategorii: Roboty budowlane.

Zaprojektowanie i wykonanie hydroizolacji ścian piwnic budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi wraz z robotami towarzyszącymi, służącymi rewaloryzacji parametrów technicznych przegród pomieszczeń piwnicznych

BZU.2291.50.19

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler