Zakup sprzętu komputerowego, maszyn biurowych, oprogramowania oraz świadczenie usług serwisowych na potrzeby ŁSI sp. z o.o.
Dodano: 17-01-2020 w kategorii: Dostawy.

Zakup sprzętu komputerowego, maszyn biurowych, oprogramowania oraz świadczenie usług serwisowych na potrzeby ŁSI sp. z o.o.

Zaprojektowanie i wykonanie hydroizolacji ścian piwnic budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi wraz z robotami towarzyszącymi, służącymi rewaloryzacji parametrów technicznych przegród pomieszczeń piwnicznych
Dodano: 30-12-2019 w kategorii: Roboty budowlane.

Zaprojektowanie i wykonanie hydroizolacji ścian piwnic budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi wraz z robotami towarzyszącymi, służącymi rewaloryzacji parametrów technicznych przegród pomieszczeń piwnicznych

BZU.2291.50.19

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację wybranych obiektów wodociągowych w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi
Dodano: 24-12-2019 w kategorii: Usługi. Dodane przez: Dorota Pajerska.

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację wybranych obiektów wodociągowych w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi BZU.2291.52.19

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wodociągowych Łodzi
Dodano: 23-12-2019 w kategorii: Usługi.

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów wodociągowych Łodzi

Wykonanie analiz optymalizacyjnych dotyczących sektora wodno-kanalizacyjnego w Łodzi
Dodano: 20-12-2019 w kategorii: Usługi.

Wykonanie analiz optymalizacyjnych dotyczących sektora wodno-kanalizacyjnego w Łodzi

Copyright by Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Made by Webstyler